Het evalueren van lopen bij mensen met artrose: vanuit het lab, naar de buitenwereld

woensdag 29 mei 2024, 10:30
Promovendus
R.J. Boekesteijn
Promotor(s)
prof. dr. A.C.H. Geurts, prof. dr. N.L.W. Keijsers
Copromotor(s)
dr. K. Smulders
Locatie
Aula

Artrose van de knie of heup is een van de belangrijkste oorzaken van fysieke beperking. Wanneer er sprake is van ernstige klachten kan er voor een gewrichtsvervangende operatie worden gekozen. Naast het verbeteren van pijn, is het verbeteren van lopen een belangrijk doel van deze operatie. Echter, bij beslissing rondom deze operatie wordt het lopen alleen subjectief beoordeeld. De resultaten van dit proefschrift laten zien dat het objectief meten van lopen relevante informatie oplevert over het fysiek functioneren van mensen met knie- of heupartrose. Zo kan het onder andere bijdragen aan een objectieve beoordeling van het herstel na de operatie. Bovendien kan met behulp van draagbare sensoren het lopen niet alleen in het laboratorium worden gemeten, maar ook in het ziekenhuis of zelfs bij mensen thuis. Ondanks deze veelbelovende resultaten is meer onderzoek nodig om de toegevoegde waarde  voor de klinische besluitvorming aan te tonen.

Ramon Boekesteijn (1997) behaalde in 2019 cum laude zijn Masterdiploma Bewegingswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Na het behalen van zijn diploma ging hij aan de slag als Junior Onderzoeker op de afdeling Research van de Sint Maartenskliniek. Tegelijkertijd voerde hij zijn promotieonderzoek uit bij het Donders Instituut. Momenteel is Ramon werkzaam als postdoctoraal onderzoeker op de Sint Maartenskliniek.