Het gebruik van oppervlaktescanning voor bestralingsbehandeling

woensdag 11 oktober 2023, 12:30
Promovendus
J. Dekker
Promotor(s)
prof. dr. M. Verheij
Copromotor(s)
dr. W. de Kruijf (Instituut Verbeeten), dr. J.M.A.M. Kusters
Locatie
Aula

Radiotherapie is de behandeling van kanker met ioniserende straling. Nauwkeurige radiotherapiebehandeling vereist een reproduceerbare instelling (setup) van de patiënt. De conventionele manier van het positioneren van een patiënt op de tafel is door gebruik te maken van tatoeagepuntjes, die uitgelijnd worden met laserlijnen, of door een bestralingsmasker te gebruiken. In dit proefschrift wordt de klinische haalbaarheid van oppervlaktescanning onderzocht. Dit is een nieuwe manier van positioneren van de patiënt en wordt ook gebruikt voor bewegingsmonitoring tijdens de bestraling. Dit is onderzocht bij patiënten die op het hoofd worden bestraald en bij patiënten met borstkanker. Het gebruik van oppervlaktescanning leidt tot een reproduceerbare setup van de patiënt, doordat zowel de positie als de houding van de patiënt verbeterd wordt. Bovendien verbetert de patiëntvriendelijkheid van de behandeling doordat er geen tatoeagepuntjes of masker nodig zijn.

Janita Dekker behaalde in 2013 haar masterdiploma Technical Medicine. Na een baan als informatie analist ging Janita in 2017 aan het werk bij Instituut Verbeeten. Hier was ze verantwoordelijk voor de klinische implementatie van oppervlaktescanning voor radiotherapiebehandelingen. Janita werkt momenteel als technisch geneeskundige in het 3D Innovatielab in het OLVG.