Het gezin en kinderen met ontwikkelingsstoornissen

dinsdag 7 mei 2024, 12:30
Promovendus
Y. Widyawati MSc.
Promotor(s)
prof. dr. R.H.J. Scholte, prof. dr. R. Otten
Copromotor(s)
dr. M.A.J. Kleemans
Locatie
Aula

Dit proefschrift richt zich op de invloed van ouderlijk gedrag, waaronder weerbaar en positief opvoeden, op het welzijn van kinderen met ontwikkelingsstoornissen in Indonesië. Er is al veel onderzoek gedaan in Westerse samenlevingen, waar veel waarde wordt gehecht aan individualiteit, maar in ons onderzoek erkennen we het belang van rekening houden met culturele verschillen, zoals de collectiviteit en afhankelijkheid in Aziatische culturen. Ons onderzoek diende drie doelen: (1) het onderzoeken van de voorspellende waarde van de weerbaarheid van ouders voor de kwaliteit van leven van Indonesische kinderen met een ontwikkelingsstoornis; (2) het onderzoeken van positief opvoeden als een mogelijk bemiddelende variabele in de relatie tussen weerbaarheid en kwaliteit van leven; en (3) het identificeren van verschillende beschermende factoren bij de weerbaarheid van ouders met behulp van een longitudinaal onderzoek.
De onderzoekssamenvatting beschrijft verschillende belangrijke aspecten die verdere discussie vereisen, waaronder met name de veelzijdige aspecten van de weerbaarheid van ouders, de impact daarvan op de kwaliteit van leven van kinderen en strategieën om de weerbaarheid van ouders te vergroten. Deze reflecties moeten binnen de context van een cultureel kader worden geplaatst, omdat culturele en demografische factoren zoals het opleidingsniveau van ouders, het gezinsinkomen, de leeftijd van het kind en het type beperking van invloed zijn op de weerbaarheid van ouders en de kwaliteit van leven van kinderen.

Yapina Widyawati werd geboren op 15 februari 1979. Na de middelbare school behaalde Yapina haar bachelor Psychologie aan de Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Ze begon een master Klinische kinder- en jeugdpsychologie aan de Universitas Indonesia omdat ze meer wilde leren over de psychologische ontwikkeling van kinderen.
Met haar master op zak, begon Yapina haar carrière als psycholoog. Werken op scholen bleek haar roeping, aangezien ze daar direct iets kon betekenen voor kinderen en adolescenten. Als schoolpsycholoog ondersteunde Yapina kinderen bij uiteenlopende uitdagingen: van schoolgerelateerde tot emotionele problemen.
Yapina's toewijding aan de psychologie ging verder dan haar klinische werkzaamheden; ze deelde ook graag haar kennis en expertise met de volgende generatie psychologen. Als docent aan de Universitas Atma Jaya haalde ze voldoening uit het begeleiden van aankomend psychologen tijdens hun studie en carrière. Onderzoeksinteresses op het gebied van de dynamiek binnen gezinnen, de weerbaarheid van gezinnen en de ervaringen van kinderen met een beperking vormen de rode draad binnen haar carrière.