Het nieuws en verklaringen van natuurrampen in de zestiende-eeuwse Nederlanden

woensdag 13 september 2023, 14:30
Promovendus
M.E.J. van Egeraat MA
Promotor(s)
prof. dr. L.E. Jensen, prof. dr. J.B. Oosterman
Locatie
Aula

 In dit proefschrift bestudeert Marieke van Egeraat de verklaringen die mensen in de zestiende eeuw in de Nederlanden gaven voor natuurrampen. Ook toen kon men kiezen tussen verschillende verklaringen, zoals Gods almacht, een natuurlijke verklaring of een focus op menselijk handelen. Waarom koos men de ene keer voor de ene verklaring en de andere keer voor een ander? Volgens Van Egeraat hing de gekozen verklaring samen met het doel waarmee de verklaring gegeven werd. Dit doel verschillende naar gelang politieke context, het medium en de karakteristieken van de auteur. Duidelijk is wel dat een gekozen verklaring nooit neutraal was, maar altijd ingezet werd om een bepaald doel te bereiken. 

Marieke van Egeraat werd op 4 december 1992 geboren te Rotterdam. Zij ging tussen 2004 en 2011 naar het Johan de Witt-gymnasium te Dordrecht. In 2011 begon zij aan haar studie Geschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daar behaalde zij in 2015 haar bachelor Geschiedenis en stroomde door naar de Research Master Historical, Literary and Cultural Studies aan diezelfde universiteit. In 2017 behaalde zij haar mastergraad (cum laude). Vanaf 1 januari 2018 was zij als promovendus betrokken bij het NWO-project Dealing with disasters in the Netherlands. The shaping of local and national identities, 1421-1890. Momenteel is zij werkzaam als projectcoördinator bij Bureau Onderzoek van de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit.