Het ontrafelen van het metabolisme van diffuus glioom, in de zoektocht naar nieuwe behandelopties

woensdag 18 januari 2023, 16:30
Promovendus
K. Lenting MSc
Promotor(s)
Prof. dr. P. Wesseling , Prof. dr. R.E. Brock
Copromotor(s)
Dr. W.P.J. Leenders

Kanker is een van de belangrijkste doodsoorzaken ter wereld. Een steeds beter begrip van de ziekte heeft in de afgelopen decennia gezorgd voor een veelvoud aan nieuwe, effectieve therapieën. Voor de behandeling van diffuus glioom zijn de afgelopen decennia echter slechts een beperkt aantal nieuwe behandelopties gevonden. Diffuus glioom blijft daarmee een dodelijke ziekte, waar de vraag naar nieuwe behandelingen nog zeer groot is. In dit proefschrift worden een aantal zaken onderzocht, namelijk: 1) het metabolisme van de tumor en hoe deze betrokken is bij het ontstaan van de hersenkanker, 2) hoe het metabolisme van een specifiek type glioom veranderd is door een mutatie in een gen (IDH1) en 3) hoe dit veranderde metabolisme gebruikt kan worden voor mogelijke nieuwe behandelopties.

Krissie Lenting (1987) behaalde in 2015 haar masterdiploma Biomedical Sciences aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2015 startte zij met haar promotieonderzoek in de groep van dr. William Leenders bij de afdelingen Pathologie (Radboudumc) en Biochemie (RIMLS). Momenteel is zij werkzaam op de afdeling Medical Affairs bij een geneesmiddelenbedrijf.