Hoe passend is de chronische zorg voor patiënten met verstandelijke beperking?

woensdag 26 juni 2024, 10:30 - 10:30
Promovendus
M. van den Bemd
Promotor(s)
prof. dr. G.L. Leusink
Copromotor(s)
dr. M. Cuypers, dr. B.W.M. Schaik, dr. E.W.M.A Bischoff
Locatie
Aula

Voor iedereen met een chronische ziekte (diabetes type 2, chronische longziekte COPD, en hartziekte) is het belangrijk om hoogwaardige zorg te krijgen. Maar voor niet iedereen is dat even vanzelfsprekend: dit proefschrift laat zien dat chronische zorg voor patiënten met verstandelijke beperking nog beter kan aansluiten op hun behoeften. Er moet met name meer aandacht komen voor de verschillen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Zo komen chronische ziekten al op jongere leeftijd voor bij mensen met verstandelijke beperking. Ook krijgen zij vaak wel evenveel zorg, maar sluit deze niet altijd aan op hun complexere zorgbehoeften. Dit vraagt om aanpassingen van zorgverleners in taalgebruik, houding, en het betrekken van het netwerk rondom de patiënt. Ook is het registreren van handelingen in medische dossiers belangrijk om patiënten niet te overvragen. Het (h)erkennen van verstandelijke beperking is dus een belangrijk startpunt in passende chronische zorg voor deze patiënten.

Milou van den Bemd (1995) behaalde in 2018 cum laude haar masterdiploma Sociology aan Tilburg University en Sociology & Demography aan Universitat Pompeu Fabra. Na bij iresearch als projectmedewerker te hebben gewerkt startte ze in 2019 ze met haar promotieonderzoek bij de academische werkplaats Sterker op eigen benen. Momenteel is ze werkzaam als beleidsadviseur bij de VGN.