Hoe portfoliogebruik (niet) bijdraagt aan zelfregulerend leren

dinsdag 2 mei 2023, 10:30
Promovendus
mevrouw R. van der Gulden MSc.
Promotor(s)
prof. dr. N.D. Scherpbier-de Haan (UMCG), prof. dr. S. Heenman (Maastricht University)
Copromotor(s)
dr. B.P.A. Thoonen, dr. A. Timmerman (Maastricht University)
Locatie
Aula

Wereldwijd worden in medische onderwijsprogramma’s portfolio’s geïmplementeerd om zelfregulerend leren (ZRL) te ondersteunen. ZRL betreft de mate waarin een lerende actief betrokken is bij diens eigen leerproces. Een hoge mate van ZRL wordt verondersteld bij te dragen aan effectief leren. Daarom wordt er gezocht naar manieren om ZRL te ondersteunen. Eén van deze manieren is het gebruik van portfolio’s. Er bestaat echter veel onduidelijkheid over de effectiviteit van portfoliogebruik ter ondersteuning van ZRL, doordat eerder portfolio-onderzoek zich voornamelijk heeft gericht op andere doelen van portfoliogebruik (bv. toetsing). Het doel van dit proefschrift was dan ook om inzicht te krijgen in de mate waarin, de manier waarop en de omstandigheden waaronder portfoliogebruik ZRL kan ondersteunen. Het onderzoek liet zien dat portfoliogebruik potentie heeft om ZRL te ondersteunen. Echter komt dit in de praktijk vaak niet tot z’n recht door verschillende contextfactoren, zoals het toetsprogramma en drukte op de klinische werkplek.

Rozemarijn studeerde psychologie aan de Radboud Universiteit. Na enkele jaren als basispsycholoog gewerkt te hebben startte zij in 2018 met haar promotieonderzoek. Dit combineerde zij met andere taken. Zo werkte ze als onderwijscoördinator bij de vervolgopleiding tot verslavingsarts. Later werd zij docent bij geneeskunde en biomedische wetenschappen. Sinds september 2022 houdt zij zich bezig met onderwijs en onderzoek over studentenwelzijn.