Houd rekening met de ander: Wat zijn van de effecten van mindfulness op sociale evaluaties, emoties en gedrag?

dinsdag 6 juni 2023, 12:30
Promovendus
K.L. van der Schans MSc.
Promotor(s)
prof. dr. J.C.T.M. Karremans, dr. R.W. Holland
Locatie
Aula

Als mensen getriggerd of geprovoceerd worden, reageren ze vaak op een reactieve of niet-sociale manier. Dit proefschrift had tot doel te onderzoeken of mindfulness ertoe bijdraagt dat mensen in dergelijke uitdagende situaties beter op elkaar reageren. Door gebruik te maken van verschillende methodieken, doelgroepen en operationalisaties van mindfulness, kregen we een mozaïekperspectief over wat mindfulness zou kunnen betekenen in verschillende domeinen van interpersoonlijk gedrag. De bevindingen in mijn proefschrift laten zien dat mindfulness betere sociale interactie kan bevorderen: een korte mindfulness-training verminderde interpersoonlijke vooringenomenheid en een 8-weekse mindfulness-training resulteerde in een verbetering van de zelfgerapporteerde interpersoonlijke reacties. Toch kunnen er omstandigheden zijn waarin mindfulness het interpersoonlijk gedrag niet ten goede komt. Zo blijkt uit de bevindingen van dit proefschrift dat mindfulness en mindfulnesstraining op toestandbasis een meer consistente invloed hebben op interpersoonlijke reacties dan algemene metingen van mindfulness op gedragsbasis. Ook is het mogelijk dat deze veronderstelde interpersoonlijke effecten zich niet makkelijk vertalen in verbeterde interpersoonlijke percepties van interactiepartners. Meer onderzoek is nodig om de psychologische aspecten te beoordelen van hoe mindfulness interpersoonlijk gedrag zou kunnen bevorderen. 

Kim Lien van der Schans (1991) voltooide de onderzoeksmaster Gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit. In december 2016 is ze begonnen met haar promotieonderzoek aan het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit, faculteit Sociale en Culturele Psychologie. Momenteel werkt Kim Lien als kennisadviseur bij het zelfstandig bestuursorgaan UWV.