Huid-op-huid contact tussen moeders en voldragen baby’s

vrijdag 17 november 2023, 12:30
Promovendus
K.H.M. Cooijmans MSc.
Promotor(s)
prof. dr. C. de Weerth
Copromotor(s)
dr. R. Beijers

Bij huid-op-huid contact wordt de baby met alleen een luier op de blote borst van de ouder gelegd. Dit huid-op-huid contact tussen de ouder en een prematuur geboren kind zorgt voor een breed scala aan positieve uitkomsten. Deze positieve uitkomsten worden ook terug gezien bij voldragen baby’s wanneer huid-op-huid contact wordt toegepast direct na de bevalling. In dit proefschrift hebben we de huid-op-huid contact periode verlengd. We hebben de effectiviteit getoetst van een dagelijks uur huid-op-huid contact tussen moeders en voldragen baby’s gedurende de eerste vijf weken na de geboorte. 
 
De resultaten zijn veelbelovend. Er werd bewijs gevonden dat, wanneer huid-op-huid contact regelmatig werd toegepast, angst en vermoeidheid bij de moeder werd verminderd, de borstvoedingsduur werd verlengd, het huilen van de baby werd verminderd en de slaapduur van de baby werd verlengd. Er werden geen effecten gevonden op depressie, stress, en pijn symptomen bij de moeder. 
 
Dagelijks huid-op-huid contact is dus mogelijk een kosteloze en efficiënte interventie voor moeders en hun voldragen baby’s. Gezien ook is gebleken dat een dagelijks uur huid-op-huid contact niet voor iedereen haalbaar was, is vervolgonderzoek nodig om de huidige resultaten te bevestigen en te onderzoeken hoe deze interventie meer toegankelijk wordt voor alle moeders. 

Kelly Cooijmans (1990) studeerde psychologie en behaalde in 2013 haar bachelor diploma aan de Radboud Universiteit. Vervolgens behaalde zij in 2015 haar Research Master Behavioural Science (cum laude), eveneens aan de Radboud Universiteit. In 2015 startte zij haar promotieonderzoek naar de ontwikkeling en de effectiviteit van een huid-op-huid contact interventie bij gezonde moeders en hun voldragen baby’s. Na haar promotie werkt zij als medisch informatiespecialist bij het Wetenschapsbureau van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch.