Sandra Brünken
Sandra Brünken

Huygens Colloquium: Sandra Brünken

maandag 13 mei 2024, 12:30 - 13:15
Wat kunnen moleculen ons vertellen over het universum?

Een groot deel van het licht dat we verzamelen met telescopen zoals de James Webb Space Telescope wordt uitgezonden of veranderd door moleculen. Moleculaire processen bepalen de fysische en chemische evolutie van veel gebieden in het universum, en de waarnemingen van moleculaire emissie- en absorptielijnen vormen de belangrijkste diagnostische middelen voor omstandigheden in diverse astronomische omgevingen. Deze omvatten instortende interstellaire wolken die de geboorteplaatsen van sterren zijn, omhulsels van stervende sterren of exoplanetaire atmosferen.

In onze groep bij HFML-FELIX voeren we experimenten uit op microscopisch (moleculair) niveau, waarbij we spectroscopische en chemische reactiviteitsgegevens verkrijgen die cruciaal zijn voor het interpreteren van de astronomische waarnemingen en dus voor het verkrijgen van inzicht in macroscopische processen zoals de dynamiek van stervorming. Ik zal uitleggen hoe we een cryogene iontrap-tandem-massaspectrometer gebruiken om "een klein beetje ruimte in een doos te stoppen" en hoe we de krachtige FELIX infrarood vrije-elektronenlasers gebruiken om spectroscopische vingerafdrukken van deze ingevangen moleculen te verkrijgen voor hun astronomische identificatie. 

Bovendien kunnen we deze hulpmiddelen gebruiken om de vormings- en destructieprocessen van moleculen te bestuderen onder gecontroleerde omstandigheden die lijken op die in astronomische omgevingen. Ik zal een paar voorbeelden belichten waarbij we deze methoden hebben gebruikt om de identificatie van moleculaire tracers in de ruimte te helpen en om de fotochemie van vrij complexe organische moleculen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, te ontrafelen en verslag uit te brengen over onze voortgang om ze ook toe te passen om inzicht te krijgen in prebiotische processen die mogelijk in de ruimte plaatsvinden.

Huygens Colloquia

In de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica vindt een grote diversiteit aan spannend onderzoek plaats. Na enkele jaren van stilte - vanwege de corona-lockdowns - zijn de Huygens Colloquia terug om onderzoekshoogtepunten aan een breder publiek te presenteren.

De Huygens Colloquia zijn een reeks lezingen door FNWI-medewerkers voor alle FNWI-medewerkers en studenten. Elke maand zal een collega op een toegankelijke manier hun wetenschap en hun nieuwste resultaten bespreken. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Neem je eigen lunch mee, koffie en thee staat voor je klaar.

Wanneer
maandag 13 mei 2024, 12:30 - 13:15
Spreker
Sandra Brünken
Contactinformatie

Voor meer informatie, neem contact op met Henk de Regt.