Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap en het latere risico op hart- en vaatziekten

dinsdag 18 juni 2024, 12:30
Promovendus
drs. H.E.C. Muijsers
Promotor(s)
prof. dr. A.H.E.M. Maas
Copromotor(s)
dr. O.W.H. van der Heijden, dr. ir. C.J.A. Roeleveld
Locatie
Aula

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap, zoals zwangerschapsvergiftiging en het HELLP syndroom, geven een hoger risico op het krijgen van hart- en vaatziekten op latere leeftijd. Vooral het risico op hoge bloeddruk is verhoogd. In de moderne gezondheidszorg is er steeds meer ruimte voor zelfmetingen. Dit proefschrift laat zien dat bloeddrukmonitoring thuis een haalbare methode is voor het opsporen van een hoge bloeddruk. Bij de vrouwen die thuis de bloeddruk meten is de bloeddruk na 1 jaar lager dan bij vrouwen die dit niet hebben gedaan. Bij de vrouwen die thuis de bloeddruk meten kwam 80% minder vaak hoge bloeddruk voor dan in de groep die geen bloeddrukmetingen thuis hadden gedaan. Daarnaast werd bekeken of bepaalde biomarkers de herkenning van vrouwen met het hoogste risico op hart- en vaatziekten na een zwangerschapsvergiftiging verbeterd. Dit onderzoek is de basis voor bloeddrukmonitoring thuis bij vrouwen die een hoge bloeddruk in zwangerschap hebben gehad.

Hella Muijsers (1989) behaalde in 2015 haar artsdiploma aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkte daarna als basisarts in het Atrium Medisch Centrum te Heerlen. Op 1 oktober 2016 is zij gestart met haar promotieonderzoek bij de afdeling Cardiologie van het Radboudumc. Momenteel is zij in opleiding tot gynaecoloog in het Zuyderland Medisch Centrum en Maastricht Universitair Medisch Centrum.