Immuuntherapie met natural killer cellen voor de behandeling van acute myeloïde leukemie

dinsdag 30 april 2024, 12:30
Promovendus
P.M.M. van Hauten
Promotor(s)
prof. dr. H. Dolstra, prof. dr. N.M.A. Blijlevens
Copromotor(s)
dr. N.P.M. Schaap, dr. W.A. Hobo
Locatie
Aula

In dit proefschrift worden verschillende mogelijkheden onderzocht om immuuntherapie met natural killer (NK) cellen voor hematologische ziekten verder te ontwikkelen en te optimaliseren. NK cellen zijn in staat ons te beschermen tegen virus geïnfecteerde cellen en tumorcellen. Op het Laboratorium Hematologie is een unieke methode ontwikkeld om potente NK cellen vanuit stamcellen van een donor te ontwikkelen. Hiervan wordt nu de veiligheid en effectiviteit in een klinische studie bij patiënten met acute leukemie onderzocht. De toepasbaarheid en kracht van NK cellen wordt vergroot door het optimaliseren van herkenning van de tumorcel. Hiervoor kan een ‘trispecifieke killer engager’ (TriKE) molecuul gebruikt worden, dat naast specifieke herkenning van de tumorcel in staat is NK cellen te activeren en te laten delen. Of door het gebruik van therapeutische antistoffen, die als brug dienen tussen de tumorcel en de NK cel. In de toekomst zal het toedienen van NK cellen kort na stamceltransplantatie onderzocht worden, om resterende tumorcellen op te ruimen.

Paulien van Hauten (1986) behaalde in 2009 haar masterdiploma Medische biologie en in 2013 haar masterdiploma Geneeskunde. In 2014 startte zij met de opleiding tot internist in Rijnstate Ziekenhuis Arnhem en later in het Radboudumc. In 2017 onderbrak zij haar opleiding voor dit promotieonderzoek. In 2021 hervatte zij haar opleiding tot internist-hematoloog en vanaf 2024 is zij werkzaam in het Radboudumc als hematoloog.