Informatiebeveiliging en Privacy in het Slimme Elektriciteitsnet

maandag 25 september 2023, 14:30
Promovendus
P.J.M. Van Aubel
Promotor(s)
dr. ir. E. Poll, prof. dr. P. Schwabe
Locatie
Aula

Dit proefschrift behandelt beveiligings- en privacy-aspecten van het moderne slimme elektriciteitsnet, met speciale aandacht voor twee specifieke domeinen: slimme meters en het opladen van elektrische voertuigen.  

Voor de meeste mensen is de meest zichtbare technologie in het slimme elektriciteitsnet de slimme meter. We bekijken het ontwerp van de slimme meter en de omringende infrastructuur, analyseren de informatiestromen in deze infrastructuur, bediscussiëren de beveiligings- en privacy-aspecten die een rol hebben gespeeld in de uitrol, en bekijken de motivatie voor slimme meters met een kritische blik. We zullen ook zien hoe privacy in het ontwerpstadium van dergelijke infrastructuur kan worden meegenomen. 

 De infrastructuur om elektrische auto's op te laden is een groeiend deel van het slimme elektriciteitsnet. We bekijken het landschap van spelers en protocollen in Nederland, stellen beveiligings-eisen op, en bediscussiëren waar de protocollen tekortschieten in het verzorgen van beveiliging van de infrastructuur en de bestuurders van elektrische auto's. We stellen concrete verbeteringen voor, in het bijzonder het verplichte gebruik van versleutelde communicatieverbindingen 

drs. ing. Pol Van Aubel (13 maart 1986, Maastricht) behaalde de Bachelor of Information & Communication Technology van Fontys Hogeschool Eindhoven in 2009. Hij vervolgde zijn studie aan de Radboud Universiteit met de Kerckhoffs Master in Computerbeveiliging, een samenwerkingsverband met de TU Eindhoven en Universiteit Twente. In 2013 ontving hij de Master of Science, waarna hij startte met het promotietraject waarvan het resultaat hier gepresenteerd wordt. Zijn onderzoeksinteresses zijn voornamelijk op het gebied van netwerk- en infrastructuurbeveiliging. Tijdens het onderzoekstraject heeft hij zich al toegelegd op onderwijs en hij doceert nu meerdere vakken in de studies Informatica en Educatie in de Bètawetenschappen.