Ingrijpende ervaringen en onderwijsongelijkheid

vrijdag 21 oktober 2022, 10:30
Promotie
Ingrijpende ervaringen en onderwijsongelijkheid: hoe ingrijpende ervaringen en ouderlijke hulpbronnen samen de opleidingskansen van kinderen beïnvloeden.
Spreker of promovendus
mevrouw C. Bussemakers MSc.
Promotor(s)
prof. dr. G. Kraaykamp, prof. dr. J. Tolsma
Organisatie
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Locatie
Aula

De helft van de Nederlandse volwassenen heeft ingrijpende ervaringen meegemaakt als kind, in andere landen lijkt dit aandeel zelfs hoger te zijn. Veelvoorkomende ingrijpende ervaringen zijn problemen in het huishouden (zoals echtscheiding), kindermishandeling en het overlijden van een ouder. Mensen met ingrijpende ervaringen in hun jeugd behalen vaak een lager opleidingsniveau dan mensen zonder ingrijpende ervaringen, maar de rol van ingrijpende ervaringen voor onderwijsongelijkheid is onduidelijk. In deze dissertatie onderzocht ik die rol door na te gaan hoe ingrijpende ervaringen en hulpbronnen van ouders samen de onderwijskansen van kinderen beïnvloeden. Het onderzoek laat zien dat hoewel ingrijpende ervaringen iets vaker voorkomen in gezinnen met een lagere sociaaleconomische status, kinderen uit alle lagen van de bevolking met ingrijpende ervaringen te maken kunnen krijgen. Bovendien hebben zowel kinderen uit rijkere als uit armere gezinnen met ingrijpende ervaringen meer gedragsproblemen en behalen ze een lager opleidingsniveau. Mijn onderzoek laat zelfs zien dat de impact van ingrijpende ervaringen op het opleidingsniveau van kinderen groter is voor kinderen van hoogopgeleide ouders, omdat deze kinderen relatief veel te verliezen hebben. Goede ondersteuning voor kinderen en gezinnen met ingrijpende ervaringen is dus van belang om gelijke onderwijskansen te waarborgen.

Carlijn Bussemakers (Breda, 1993) studeerde Sociologie aan Tilburg University en Social and Cultural Science aan de Radboud Universiteit. Ze verkreeg een NWO Talentbeurs voor haar promotieonderzoek aan de RU. Voor haar promotieonderzoek werkte ze in 2020 samen met prof. Ingrid Schoon aan het Institute for Education at University College London. Sinds April 2022 werkt ze als postdoctoraal onderzoeker bij het Radboud UMC en het RIVM.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.