Insect-microbe-symbiose bij Nezara viridula

woensdag 3 juli 2024, 12:30
Promovendus
M.A. Rogowska MSc.
Promotor(s)
dr. C.U. Welte
Copromotor(s)
dr. R.S. Jansen
Locatie
Aula

Gedurende de evolutie hebben insecten een uitzonderlijk vermogen om zich aan te passen ontwikkeld door symbiotische relaties aan te gaan met microben, die vaak cruciaal zijn voor hun overleving. Bij schildwantsen, zoals de zuidelijke groene schildwants (Nezara viridula), komt mutualisme met bacteriën regelmatig voor en draagt het in grote mate bij aan het ecologische succes van deze insectensoort. N. viridula is een zuigend insect met een steeksnuit die voor zijn voeding afhankelijk is van symbionten. Het is een zeer invasieve soort die zich voedt met planten uit verschillende plantenfamilies en zijn wereldwijde verspreiding leidt tot grote verliezen in de landbouw. Recente onderzoeken tonen aan dat microbiota van schildwantsen de verdedigingsmechanismen van planten kunnen manipuleren, hetgeen de potentiële schade van plaaginsecten beïnvloedt, al is de rol van de microbiota van de N. viridula nog niet onderzocht. Dit proefschrift probeert de gaten in onze kennis over insect-microbe-symbiose op te vullen met als doel meer inzicht te krijgen in de rol en relatie tussen N. viridula en zijn microben. Uit ons onderzoek blijkt dat N. viridula eenvoudige en stabiele microbiota heeft die bijdragen aan de spijsvertering, inname van voedingsstoffen, ontgifting en onderdrukking van planttoxinen. Dit heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van duurzame plaagbestrijdingsstrategieën. Dit onderzoek legt een stevige basis voor toekomstig onderzoek naar interacties tussen insecten en microben en het gebruik ervan voor de landbouw en plaagbestrijding.

Magda Rogowska-van der Molen is geboren op 6 september 1994 in Olsztyn, Polen. Nadat ze in 2013 haar diploma behaalde aan de XII Academic High School ging ze biotechnologie studeren aan de University of Warmia and Mazury in Olsztyn. In 2017 behaalde ze haar Bachelor of Engineering en verhuisde ze naar Nederland voor haar master Biotechnology aan Wageningen University & Research. Tijdens haar master ontdekte ze haar passie voor het bestuderen van microben in voedsel en de landbouw. Voor haar proefschrift werkte ze bij de afdeling Food Microbiology in Wageningen waar ze onderzoek deed naar de ontwikkeling van gefermenteerde zuigelingenvoeding. Vervolgens ging ze aan de slag bij onderzoeksinstituut Wetsus in Leeuwarden waar ze onderzoek deed naar microben in waterzuiveringsinstallaties en de mogelijkheden om deze te gebruiken als natuurlijke vlokmiddelen. Vanwege haar ervaring met microben, werd Magda aangenomen als promovenda bij de afdeling Microbiology van de Radboud Universiteit, waar ze werd begeleid door Dr. Cornelia Welte en Dr. Robert Jansen. Ze bestudeerde de microbiota van plaaginsect Nezara viridula en de resultaten van haar promotieonderzoek worden in dit proefschrift gepresenteerd. Binnenkort gaat ze aan de slag als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Cambridge (VK) waar ze verder gaat met haar onderzoek naar interacties tussen insecten en microben.