Internationale campussen?

dinsdag 18 juni 2024, 14:30
Promovendus
T. Weber MSc.
Promotor(s)
prof. dr. M.H.J. Wolbers
Copromotor(s)
dr. C. van Mol
Locatie
Aula

Zowel wereldwijd als in Nederland is de internationale studentmobiliteit snel toegenomen. De mogelijkheden en uitdagingen die voortkomen uit deze trend, worden hierdoor steeds relevanter. Dit proefschrift brengt de invloed van locatie op de internationale studentmobiliteit in kaart door inschrijvingen van internationale studenten wereldwijd en in Nederland te analyseren. Het richt zich specifiek op de relatie tussen het ontwikkelingsniveau van landen en internationale studentmobiliteit, en op de rol die hogeronderwijsinstellingen spelen in het vormgeven van de trajecten van internationale studenten. Het ontwikkelingsniveau van een land is bepalend voor de internationale studentmobiliteit omdat het van invloed is op de ambities en capaciteiten die studenten nodig hebben om een internationale student te worden. Daarom beïnvloedt het ontwikkelingsniveau van een land de waarschijnlijkheid dat studenten in het buitenland gaan studeren en de bestemmingen of opleidingen die ze kiezen. Hogeronderwijsinstellingen geven vorm aan internationale studentmobiliteit omdat ze een actieve rol spelen in het informeren en aantrekken van internationale studenten. Bovendien beïnvloeden de profielen en organisatorische context van deze instellingen de manier waarop ze internationale studenten aantrekken en hun motivatie om dat te doen. Samen bieden deze perspectieven nieuwe inzichten die ons helpen dit steeds belangrijker wordende, maar verrassend ongrijpbare fenomeen te begrijpen.

Tijmen Weber (1991) behaalde een bachelor in de letteren en wetenschappen aan de Universiteit Maastricht, met sociologie en filosofie als specialisatie. Vervolgens behaalde hij zijn onderzoeksmaster Social and Cultural Science aan de Radboud Universiteit. Na zijn afstuderen ging Tijmen als docent aan de slag bij HAN University of Applied Sciences (HAN) waar hij onderzoeksmethoden doceert bij de opleiding International Business. Als docent heeft hij de Promotiebeurs voor leraren van het NWO aangevraagd waardoor hij naast zijn werkzaamheden als docent ook aan zijn promotieonderzoek kan werken.