Internationale Vrouwendag 2023

Internationale Vrouwendag 2023

woensdag 8 maart 2023, 10:00

Het netwerk Radboud Gender & Diversity Studies en het Radboud Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren nodigen je graag uit voor de jaarlijkse viering van Internationale Vrouwendag op 8 maart 2023.

's Ochtends spreekt dr. Markha Valenta (University College Utrecht) en aansluitend is er een paneldiscussie (in het Engels). 's Middags vertellen drie vrouwelijke hoogleraren van de Radboud Universiteit en het Radboudumc over hun onderzoek (in het Nederlands) en worden er jubileumprijzen uitgereikt aan vier vrouwelijke wetenschappers.

Vanwege de diversiteit van onze bezoekers zal het evenement deels in het Engels en deels in het Nederlands zijn. 

Programma

10:00-10:30 Ontvangst

10:30-12:30 Lezing dr. Markha Valenta: ‘Reinventing Global Feminisms in Fluid and Violent Times’, gevolgd door een intergenerationeel panel (Engelstalig). Ze zal ingaan op de huidige internationale ontwikkelingen rondom vrouwenrechten en feminisme. We nodigen je van harte uit om samen met haar te reflecteren op de vraag: wat betekent het om een feminist te zijn vandaag? 

12:30-14:00 Lunch

14:30-16:30 Vrouwen in de spotlight: drie lezingen door vrouwelijke hoogleraren van de Radboud Universiteit en het Radboudumc (Nederlandstalig)

16:30-17:15 Uitreiking jubileumprijzen van het Radboud Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren aan vier vrouwelijke wetenschappers voor hun inspirerende werk (Engels- en Nederlandstalig)

17:15-18:00 Borrel 

Voor het volledige ochtendprogramma: zie de pagina van het netwerk Radboud Gender & Diversity Studies.
Voor het volledige middagprogramma: zie de pagina van het Radboud Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren.

Praktische informatie

Het evenement is open voor iedereen binnen en buiten de Radboud Universiteit. Ontvangst is om 10.00u in de hal van het Elinor Ostrom gebouw (EOS, Radboud Universiteit) en om 10.30u start het ochtendprogramma, gevolgd door een lunch in The Yard (EOS) om 12.30u. Het middagprogramma begint om 14.30u in het Experience Center (Radboudumc), waar koffie en thee voor je klaar staat.

Heb je een vraag? Neem dan contact op via internationale-vrouwendag [at] ru.nl.

Over de sprekers

Dr. Markha Valenta is een trans-Atlantisch onderzoeker en docent die zich richt op de geopolitiek van diversiteit. Ze is momenteel voorzitter van de Netherlands American Studies Association (NASA) en directeur Community Engagement aan het University College Utrecht.

Op wereldschaal hebben we het afgelopen jaar verwoestende tegenslagen voor vrouwenrechten te verwerken gekregen: de terugdraaiing van Roe v Wade in de Verenigde Staten, het staatsgeweld van de Iraanse regering tegen degenen die protesteren voor vrouwenrechten, de terugdraaiing van het recht van vrouwen op een openbaar en academisch leven in Afghanistan, en de anti-genderpolitiek van populistische partijen in Europa, maar ook in Latijns-Amerika en Azië. Overal ter wereld worden gecoördineerde, agressieve pogingen ondernomen om de zeggenschap, macht en bloei van vrouwen te beperken.

Tegelijkertijd is er krachtig protest en verzet tegen deze tegenslagen en is er een jongere generatie die een nieuw vocabulaire en nieuwe strategieën ontwikkelt om vrouwenhaat aan te vechten. Overal ter wereld zijn mensen solidair met de demonstranten in Iran, de vrouwen in Afghanistan en de vrouwen in de VS. Tegelijkertijd wordt overal ter wereld opnieuw uitgevonden en besproken wat het is om "vrouw" te zijn - fysiek, virtueel, sociaal en politiek.

Prof. dr. Maria van den Muijsenbergh – Huisarts en hoogleraar gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg - Radboudumc

De meest welvarende groep in Nederland leeft 25 jaar langer in goede gezondheid dan de armste groep. Hoe komt dat? Waarom zijn arme mensen minder gezond? In deze lezing bespreekt Maria van den Muijsenbergh om wie het gaat, hoe deze sociaaleconomische gezondheidsverschillen veroorzaakt worden en de rol van chronische stress en gezondheidsvaardigheden daarbij. En vooral ook wat wij als maatschappij én mens hieraan kunnen doen. 

Prof. dr. Laura van Niftrik – Hoogleraar microbiële celbiologie en biochemie aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica – Radboud Universiteit

De stikstofcyclus is uit balans. Sinds de industriële revolutie is door menselijk handelen een teveel aan stikstof – voornamelijk in de vorm van ammoniak - aan ons ecosysteem toegevoegd. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor het klimaat: het draagt bij aan de opwarming van de aarde en aan een afname van de waterkwaliteit. Verschillende bacteriën kunnen worden ingezet om te helpen bij deze stikstofproblematiek; bijvoorbeeld door toepassing van bacteriën in (afval)waterzuivering. Een dergelijke bacterie is de zogenaamde Anammox-bacterie. Deze Anammox-bacterie kan het schadelijke ammoniak omzetten naar schadeloos stikstofgas en verkrijgt uit deze omzetting energie om te leven. In deze lezing bespreekt Laura van Niftrik de duurzame toepassing van Anammox-bacteriën binnen de stikstofproblematiek en afvalwaterzuivering. Ook gaat ze in op hoe deze unieke bacteriën in staat zijn om ammoniak te gebruiken voor hun metabolisme. 

Prof. dr. Natascha Wagner – Hoogleraar ontwikkelingseconomie aan de Nijmegen School of Management

Ongeveer de helft van de wereldbevolking is vrouw. Als vrouwen, en moeders in het bijzonder, geen gelijke kansen krijgen, dan zullen we niet in staat zijn om te gaan met uitdagingen and crises in de toekomst. Vrouwen in Nederland bevallen op steeds latere leeftijd en hebben gemiddeld minder kinderen. Als Nederlandse vrouwen eenmaal moeder worden, gaan ze zelden meer voltijds werken: ongeveer 70% van de vrouwen in Nederland werkt minder dan 36 uur per week. Enerzijds worden we geprezen voor het grote aandeel werkende moeders, anderzijds maken beleidsmakers zich zorgen dat de meerderheid van hen in deeltijd werkt. Professor Natascha Wagner zet in deze lezing de situatie van moeders op de arbeidsmarkt en de onbetaalde zorgtaken die zij verrichten in een breder perspectief. 

 

Aanmelden
Wanneer
woensdag 8 maart 2023, 10:00
Spreker
Dr. Markha Valenta, prof. dr. Maria van den Muijsenbergh, prof. dr. Laura van Niftrik, prof. dr. Natascha Wagner
Organisatie
Radboud Universiteit