Foto van een donkere bibliotheek met meerdere borstbeelden uit steen gehouwen
Foto van een donkere bibliotheek met meerdere borstbeelden uit steen gehouwen

Jaarlijkse Titus Brandsma Lezing 2024

donderdag 20 juni 2024, 13:45 - 17:00

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen: de Titus Brandsma Lezing. Toonaangevende sprekers als Ernst Hirsch Ballin, Gert Jan Segers en Huub Oosterhuis luisterden in voorgaande jaren de lezingen op.

De 29e Titus Brandsma Lezing zal plaatsvinden op 20 juni 2024 in de volledig gerenoveerde Stevenskerk te Nijmegen.

Denker des Vaderlands 

We hebben ook dit jaar weer een bijzondere spreker bereid gevonden de jaarlijkse Titus Brandsma Lezing uit te spreken. Paul van Tongeren (1950) studeerde theologie (Utrecht) en filosofie (Leuven). Hij was hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit en buitengewoon gasthoogleraar ethiek aan de KU Leuven. In 2013 won hij de Socratesbeker voor het urgentste en meest oorspronkelijke nederlandstalige filosofie boek met Leven is een kunst (Zoetermeer 2012). Van april 2021 tot 2023 was hij ‘denker des vaderlands’.

Inspiratie: belangrijk én gevaarlijk

Zijn lezing is getiteld 'Inspiratie'. De term inspiratie staat voor iets wat even belangrijk als gevaarlijk is, evenzeer uitnodigend tot enthousiaste navolging als tot kritisch en wantrouwig onderzoek. Inspiratie is de bron van grote kunstwerken en diepe inzichten, maar kan even goed een instrument zijn van machtswellust en heerszucht. Paul van Tongeren: "Ik vermoed dat de tradities van spiritualiteit en van filosofie overeenkomen in hun ambivalente houding tegenover de inspiratie. De filosofie erkent enerzijds dat het denken reageert op een aanspreking, een uitdaging waarvan ze de kracht erkent en waardoor ze zich gegrepen en vervoerd weet, maar anderzijds is ze kritisch jegens elke vorm van ‘vertoon’ of pretentieuze ‘buiksprekerij’. De grote spirituele tradities kunnen beschouwd worden als oefenscholen  waarin de inspiratie niet alleen gecultiveerd, maar tegelijk ook getest en gezuiverd wordt. Daarom kan een blik op die ambivalentie wellicht ook van belang zijn voor het hedendaagse zoeken naar inspiratie."

Interactieve looproute wetenschappelijk onderzoek

Aan het Titus Brandsma Instituut wordt op dagelijkse basis onderzoek verrricht. Om u een kijkje achter de schermen van het instituut te gezen, zal voorafgaand aan de lezing in de iconische kooromgang van de Stevenskerk een bijzondere looproute worden uitgezet. Hier zullen medewerkers, gastonderzoekers, vrijwilligers en geassocieerd onderzoekers een kijkje achter de schermen van het onderzoek aan het Titus Brandsma Instituut geven. Verspreid over de omgang zullen medewerkers van het Instituut tussen 13.45 en 15.15 uur aanspreekbaar zijn over het onderzoek dat zij uitvoeren of recent hebben afgerond. Heeft u prangende vragen, interesse in ons onderzoek of bent u gewoon nieuwsgierig? Het middagprogramma biedt een mooie kans om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan.

Wanneer
donderdag 20 juni 2024, 13:45 - 17:00
Locatie
Sint Stevenskerkhof 62, 6511 VZ Nijmegen
Contactinformatie

Heeft u vragen?

Secretariaat
secretariaat [at] titusbrandsmainstituut.nl (secretariaat[at]titusbrandsmainstituut[dot]nl)