Katholieke identiteit? Bestuurders Radboud Universiteit hielden hoofd meestal koel

woensdag 12 juni 2024, 14:30
Promovendus
drs. J.T.P.G. de Vos
Promotor(s)
prof. dr. C. Hübenthal, prof. dr. D.A.T. Müller
Copromotor(s)
dr. J.E.A. Ackermans
Locatie
Aula

Een aflopende zaak. Dat is doorgaans het beeld dat media schetsen van de katholieke identiteit van de Radboud Universiteit. Toch brak de Nijmeegse universiteit nooit met haar katholieke wortels. Dit roept vragen op over de rol van de universiteitsbestuurders. Hoe dachten de eindverantwoordelijken van de universiteit over de katholieke identiteit? En hoe gingen ze ermee om? Katholiek? Geen punt biedt een unieke inkijk in wat er zich afspeelde achter de gesloten deuren van de bestuurskamers van de instelling die tot 2004 Katholieke Universiteit Nijmegen heette. Op basis van niet eerder onderzocht archiefmateriaal toont Jurijn Timon de Vos hoe de katholieke identiteit van invloed was bij overleggen met bisschoppen en bij hoogleraarsbenoemingen. Ook het vraagstuk van de universiteitsnaam komt uitvoerig aan bod, met onder meer een beschrijving van de afgeketste naamswijziging naar Carolus Magnus Universiteit in het jaar 2000. Uiteindelijk veranderde de naam naar Radboud Universiteit. Dit onderzoek laat zien dat de katholieke universiteitsidentiteit tussen 1950 en 2005 geen aflopende zaak was, maar een bestuurlijke vanzelfsprekendheid die in elke periode anders vorm kreeg. De historische ontwikkelingen die De Vos met oog voor detail blootlegt, werpen een nieuw licht op de universitaire geschiedenis. Ook nodigen ze uit tot een meer gedifferentieerde beoordeling van het identiteitsverleden van de inmiddels honderd jaar oude Radboud Universiteit.

Jurijn Timon de Vos (1995) studeerde Geschiedenis aan de Radboud Universiteit en volgde aansluitend de tweejarige master Nederland-Duitslandstudies / Niederlande-Deutschland-Studien aan de Radboud Universiteit en de Westfälische-Wilhelms-Universität Münster (thans Universität Münster). In 2018 studeerde De Vos cum laude af, waarna hij de 73ste Leergang Buitenlandse Betrekkingen van Instituut Clingendael afrondde. Tussen 2019 en 2023 was hij werkzaam als promovendus binnen de afdeling Tekstuele, Historische en Systematische studies voor jodendom en christendom (THS) van de Radboud Universiteit. Sinds 2023 is hij beleidsmedewerker identiteitszaken & bijzondere projecten aan de Radboud Universiteit en landelijk projectcoördinator van de Laudato Si’ Alliantie Nederland.