Klachtdelicten

vrijdag 24 mei 2024, 12:30
Promovendus
mr. J.L.F. Groenhuijsen
Promotor(s)
prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen, prof. mr. R.J.B. Schutgens
Locatie
Aula

Klachtdelicten zijn die strafbare feiten waarvan vervolging pas is toegelaten nadat een klachtgerechtigde via een klacht kenbaar heeft gemaakt prijs te stellen op die vervolging. De huidige regeling van klachtdelicten voert terug op het eerste Wetboek van Strafrecht uit 1886. Het gaat blijkens de wetsgeschiedenis om strafbepalingen waarbij de wetgever meent dat het slachtoffer meer last kan ondervinden van de vervolging van het feit, dan de gemeenschap is gebaat bij de vervolging van de dader van dat feit. De wetgever plaatst bij klachtdelicten als het ware een slagboom op de weg naar vervolging, die door de klachtgerechtigde kan worden bediend. Daarmee wordt de vrijheid van het openbaar ministerie om verdachten te vervolgen serieus ingeperkt bij dit type delict. Sinds de invoering van het Wetboek van Strafrecht in 1886 heeft het echter ontbroken aan een fundamentele discussie over de regeling van klachtdelicten, ondanks dat de maatschappij en strafrechtspleging wezenlijk zijn veranderd. Tegen die achtergrond voorziet dit boek in onderzoek naar de functie en plaats van klachtdelicten in de moderne Nederlandse strafrechtspleging. Daarbij staat de vraag centraal of het behoud van klachtdelicten wenselijk is en of de wettelijke vormgeving van de regeling van klachtdelicten – als deze behouden moet blijven – aanpassing verdient.

Joost Groenhuijsen is op 17 maart 1989 geboren in Goirle. In 2007 behaalt hij zijn vwo-diploma aan het Mill Hill College in Goirle. Hij volgt daarna de bacheloropleiding Nederlands Recht en de daarop aansluitende masteropleiding met specialisatie strafrecht aan de Universiteit Maastricht. In 2012 heeft hij die opleiding met het predicaat cum laude afgerond. Vanaf 2013 tot in 2023 is hij werkzaam geweest in de strafrechtadvocatuur. Daarnaast is hij in de periode 2018 tot en met 2024 in deeltijd verbonden geweest aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, waarbij de aanstelling is ingevuld met het onderhavige promotieonderzoek. Sinds oktober 2023 werkt hij als raadsheer (in opleiding) bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.