Koloniale registratiepraktijken door de ogen van de ‘geregistreerden’ in achttiende-eeuws Sri Lanka

donderdag 20 april 2023, 10:30
Promovendus
de heer L.J. Bulten
Promotor(s)
prof. dr. J. Kok
Copromotor(s)
dr. D.B.G.W. Lyna, dr. A.F. Schrikker (Universiteit Leiden)
Locatie
Aula