Kunstmatige intelligentie steeds meer toegepast in de radiologie

maandag 25 september 2023, 16:30
Promovendus
K.G. van Leeuwen
Promotor(s)
prof. dr. B. van Ginneken
Copromotor(s)
dr. M.J.C.M. Rutten (Jeroen Bosch Ziekenhuis), dr. M. de Rooij, dr. S. Schalekamp
Locatie
Aula

Kunstmatige intelligentie (AI) krijgt steeds meer aandacht in het nieuws, maar ook in de medische sector. Bij medische beeldvorming kan AI helpen bij het detecteren van bijvoorbeeld borstkanker of bij het intekenen van hersengebieden voor dementiediagnostiek. Veel nieuwe AI-bedrijven zijn ontstaan met als doel de efficiëntie en diagnostiek in de radiologie te verbeteren. Of en hoe deze producten de doelen waarmaken, blijft echter nog onzeker. Dit proefschrift onderzoekt de commerciële AI-markt voor radiologie, die in drie jaar meer dan verdubbeld is. AIforRadiology.com is opgericht om radiologen een overzicht te geven van dit groeiende aanbod. Onderzoek benadrukt de potentiële, maar vaak ook nog onduidelijke toegevoegde waarde van veel AI-producten. Uit een enquête-onderzoek blijkt dat al een derde van de radiologieafdelingen in Nederland vandaag de dag AI gebruikt. Ondanks de nog benodigde vooruitgang is één ding zeker: AI speelt een steeds grotere rol in de radiologie en uiteindelijk zal geen radioloog meer zonder kunnen.

Kicky van Leeuwen studeerde Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente. Na gefascineerd te zijn geraakt door de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie in de zorg, begon zij een promotieonderzoek bij de afdeling Radiologie in het Radboudumc. Momenteel adviseert zij over medische AI aanschaf en implementatie en bouwt zij aan de uitbreiding van AIforRadiology.com tot een informatiebron voor alle medische disciplines.