Kwaliteit van lijsten: beoordelingspraktijken voor tijdschriften in het Chinese wetenschapssysteem

vrijdag 21 juni 2024, 10:30
Promovendus
J. Wang
Promotor(s)
dr. W. Halffman
Copromotor(s)
dr. S.P.J.M. Horbach
Locatie
Aula

Onderzoeksevaluatie is complex; kwaliteit bestaat uit talloze dimensies en kwaliteitsbeoordelingen zijn vaak controversieel. In dit promotieproject heb ik onderzoek gedaan naar het begrip journalistieke kwaliteit in het Chinese publicatiesysteem. Dit proefschrift analyseert vanuit het perspectief van meerdere actoren welke journalistieke kwaliteiten in wetenschappelijke publicaties en welke aspecten voor de evaluatie van publicaties in China worden gewaardeerd. Hoofdstuk 2 beschrijft hoe de specifieke kenmerken van het Chinese publicatiesysteem verschillen van het internationale systeem. Hoofdstuk 3 focust op een concrete metriek voor tijdschriften, namelijk de tijdschriftlijsten, om de onderliggende waarden en kwaliteitscriteria voor het beoordelen van tijdschriften te onderzoeken die actoren gebruiken die deze lijsten opstellen. Hoofdstuk 4 volgt initiatieven op het gebied van tijdschriftlijsten om te kijken naar de reacties van onderzoekers op deze nieuwe benchmark voor evaluatie en beschrijft de wisselwerking tussen individuele, institutionele en nationale beoordelingsregimes. Hoofdstuk 5 richt zich tot centrale actoren in het wetenschappelijke publicatiesysteem, redacteuren en uitgevers om te kijken naar hun strategieën voor de ontwikkeling van tijdschriften in hun strijd om aandacht en middelen. Er is een analytisch model ontwikkeld, de 'journal attention cycle', om de sociaaleconomische aspecten te begrijpen die een rol spelen bij het runnen van een tijdschrift in het wetenschappelijke publicatiesysteem in China.

Jing Wang is op 14 augustus 1992 geboren in Shijiazhuang, China. In 2015 behaalde ze haar bachelor in Filosofie aan Hebei University. Jing startte vervolgens met een master in de geschiedenis van wetenschap en technologie aan de faculteit geesteswetenschappen van de University of Chinese Academy of Sciences. In mei 2018 ontving ze de State Scholarship Fund van het China Scholarship Council en in november 2018 begon ze haar promotietraject aan het Institute for Science in Society van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens haar promotieproject ontving ze in juli 2023 de predoctorale beurs voor het Max Planck Institute for the History of Science en maakte ze zes maanden deel uit van de Lise Meitner Research Group “China in the Global System of Science”. Ze is nu als gastonderzoeker nog steeds verbonden aan deze onderzoeksgroep van het Max Planck Institute for the History of Science.