Language in medicine: Language use in clinical interactions about medically unexplained symptoms

donderdag 3 november 2022, 12:30
Promotie
Spreker of promovendus
mevrouw MA I.A. Stortenbeker
Promotor(s)
prof. dr. H.H.J. Das, prof. dr. A.M. van Dulmen
Copromotor(s)
dr. W.J.P. Stommel, dr. T.C. Olde Hartman
Organisatie
Faculteit der Letteren
Locatie
Aula

      

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.