Lady Justice
Lady Justice

Law Extra

Law Extra biedt jou als gemotiveerde rechtenstudent de kans om je juridische talenten en vaardigheden verder te ontplooien. Je verdiept en verbreedt je juridische kennis en inzicht en oefent je oordeels-, spreek- en schrijfvaardigheden. Topdocenten uit wetenschap en praktijk verzorgen het – interactieve – onderwijs.

  Algemeen

  Wat brengt dit programma jou? 

  • Gedurende twee jaar (B2/B3) inhoudelijke verdieping én verbreding van je juridische kennis
  • Kleinschalig onderwijs 
  • Drie inspirerende summer courses, waarvan twee in het buitenland – in Rome en Krakau 
  • Een inkijkje in de beroepspraktijk, zowel in de wetenschap als binnen de rechterlijke macht 
  • Academische en persoonlijke ontwikkeling 
  • Een stevige extra voorbereiding op je carrière in het recht 
  • De kans om je te laten inspireren door vooraanstaande docenten 
  • Ontwikkeling van je schriftelijke vaardigheden, onder meer door het schrijven van een wetenschappelijk artikel 
  • Perfecte voorbereiding op de unieke Nijmeegse onderzoeksmaster Onderneming & Recht 

  Voor wie is dit programma? 

  Je start in het tweede bachelorjaar en het programma duurt twee jaar. 

  Startdatum

  Nader te bepalen
  Augustus 2024
  Kosten
  € 150
  Vanwege buitenlandse summer courses
  Voertaal
  Nederlands
  Intakegesprek
  Ja
  Deadline inschrijving
  01 mei 2024, 23:30

  Factsheet

  Type onderwijs
  Onderzoek
  Studie uren
  8
  Eindresultaat
  Certificaat

  Contactinformatie

  Heb je vragen, wil je meer weten? Neem contact op met Jitske Kleisterlee, programmaregisseur van Law Extra.

  jitske.kleisterlee [at] ru.nl (jitske[dot]kleisterlee[at]ru[dot]nl)
   

  Law Extra begint met een summer course in Rome (14 tot en met 21 augustus 2024), de bakermat van het moderne Nederlandse recht en van het recht van de ons omringende landen. Het programma eindigt in Krakau, vlakbij het concentratiekamp Auschwitz, dat symbool staat voor het totale tekortschieten van het recht en rechtvaardigheid. 

  In de jaren tussen deze twee summer courses volg je onderwijs van topdocenten uit wetenschap en praktijk, schrijf je een wetenschappelijk artikel en een essay, verzorg je zelf onderwijs en loop je stage. Een ambitieus programma, voor getalenteerde en gemotiveerde rechtenstudenten. 

  Summer course Rome: de oorsprong 

  In Rome werd de basis gelegd van het moderne, vooral burgerlijke recht. De plek bij uitstek om jouw verdieping in het recht te starten. Je leert onder andere over Romeinse keizers en hoe het Romeinse recht doorwerkt in het burgerlijke recht van vandaag. En natuurlijk nemen we de tijd om bijzondere plekken in Rome te bezoeken. Zo ga je naar het Forum Romanum, de Palatijn (waar de eerste keizers woonden), het Pantheon en een aantal musea en kerken. We sluiten ons verblijf in Rome af met een moot court. Daarnaast houd je een voordracht over de vraag of de rechtsgeleerdheid een wetenschap is. 

  Jaar 1: verdieping en verbreding publiekrecht en privaatrecht 

  Semester 1: hoe rechters denken 

  Deze cursus draait om de vraag: hoe komt een rechter tot zijn beslissing? In hoeverre past de rechter op mechanische wijze de wet toe? Welke andere overwegingen spelen een rol? Iedere keuze die de rechter maakt, heeft invloed op de mogelijke beslissing. Hoe maakt de rechter die keuzes en waarom? 

  Om de cursus af te sluiten schrijf je samen met een medestudent een essay. Hierin ga je in op de vraag welke gevolgen we moeten verbinden aan het besef dat rechters ook eigen afwegingen maken bij het toepassen en uitleggen van de wet. 

  Semester 2: personen- en familierecht 

  In het tweede semester komt een privaatrechtelijk onderwerp aan bod: het personen-, familie- en erfrecht. Dit rechtsgebied wordt in de reguliere bachelor niet uitgebreid behandeld. De cursus bestaat uit vier thema’s: personen- en familierecht, relatievermogensrecht, erfrecht en mediation. Voor elk van deze thema’s leggen we eerst een stevige theoretische basis. Daarna verzorg je met een groep met medestudenten een werkgroep over het onderwerp van je keuze. 

  Summer course ‘Retorica, Bildung en de democratische rechtsstaat’ 

  De tweede summer course van het programma vervlecht drie grote thema’s. Je verruimt je vermogen tot expressie (Retorica). We benadrukken het belang jezelf te (blijven) ontwikkelen (Bildung). En we werken aan ons bewustzijn van de urgentie om ons democratisch en rechtsstatelijk ethos te onderhouden. Een intensieve week vol zelfstudie en colleges. En voldoende ruimte voor kritische reflectie, uitwisseling en retorische oefening. Je sluit de week af met een eindpresentatie. 

  Jaar 2: beroepsperspectief in de wetenschap en de praktijk 

  Semester 1: wetenschappelijk artikel 

  Wat doet een wetenschappelijk jurist? Kort gezegd analyseert, beschrijft en systematiseert hij het geldende recht om een oplossing te formuleren voor een bepaald probleem. Met die oplossing voegt de onderzoeker vaak iets toe aan de kennis van het bestaande recht of reflecteert hij daarop. Eén van de doelstellingen van Law Extra is om je te laten kennismaken met het zelf doen van wetenschappelijk onderzoek. Tijdens dit programmaonderdeel schrijf je, in een duo en onder begeleiding van een hoogleraar, een wetenschappelijk artikel. De artikelen worden gebundeld en via Ars Aequi gepubliceerd. 

  Stage: besluitvorming in de praktijk 

  In het allereerste semester van Law Extra bestudeerde je hoe rechters tot hun beslissingen komen. Tijdens je stage in het tweede jaar ontdek je hoe dat in de praktijk werkt. Je ziet van dichtbij hoe besluiten tot stand komen en welke factoren een rol spelen bij het oordeel van een rechter. Wat is belangrijk en waar moet je op letten? En hoe bouw je een overtuigende motivatie op? Je oefent bovendien nota’s te schrijven, of griffiewerk uit te voeren. 

  Summer course Krakau: het recht in moeilijke omstandigheden 

  We sluiten het programma af in Krakau, waar we stilstaan bij het recht en de rechtsbeoefening tijdens de Tweede Wereldoorlog. Iedere jurist moest in die jaren zijn houding bepalen tegenover een recht dat niet rechtvaardig was en tegenover de bezetter en zijn (Nederlandse) handlangers. We bespreken de dilemma’s en keuzes waar juristen tegenaan liepen. Werk je door om erger te voorkomen? Of stop je, omdat je geweten dat van je vraagt. 

  Ons bezoek aan Krakau maakt de cirkel van Law Extra rond. We herinneren ons de grootste Romeinse jurist, Papianianus – een voorbeeld voor ons allemaal. Hij stond op tegen tirannie en weigerde onrecht goed te praten. Van Rome naar Krakau en terug. 

  Honourscertificaat 

  Als je het Law Extra-programma succesvol hebt afgerond, ontvang je een honourscertificaat. Wanneer je voor ieder onderdeel een acht of hoger hebt behaald, ontvang je het judicium ‘Cum Laude’ van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het honourscertificaat is een extra bewijs van jouw juridische kennis, vaardigheden en ervaring. Een waardevolle toevoeging aan je cv. 

  Solliciteren kan tot uiterlijk 1 mei 2024 via het sollicitatieformulier onderaan deze pagina. Daarbij moet je het volgende uploaden: 

  • Sollicitatiebrief 
  • CV 
  • Cijferlijst uit Osiris 

  In principe is het vereiste cijfergemiddelde voor Law Extra een 8. Daarnaast is een goede motivatie belangrijk. Mocht je net niet aan het vereiste cijfergemiddelde komen, maar er wel van overtuigd zijn dat één van de programma’s bij je past? Neem dan contact op met de betreffende coördinator. Voor deelname aan dit programma wordt een eenmalige eigen bijdrage gevraagd van € 150,00.

  Contact

  Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de programmaregisseur van Law Extra Jitske Kleisterlee: (jitske.kleisterlee [at] ru.nl (jitske[dot]kleisterlee[at]ru[dot]nl)).