LBTD voor onderzoek naar fragiele biomoleculen in de gasfase

dinsdag 7 mei 2024, 16:30
Promovendus
S. Wang MSc.
Promotor(s)
prof. dr. S.Y.T. van de Meerakker
Copromotor(s)
dr. D.A. Horke
Locatie
Aula

Als essentiële bouwstenen van levende organismen trekken biomoleculen de aandacht van wetenschappers. Bètawetenschappers onderzoeken ze bij voorkeur in de gasfase, omdat het vacuüm de 'ideale' omstandigheden biedt voor experimenten die kunnen worden vergeleken met theoretische onderzoeken. Vanwege de fragiele aard van biomoleculen is het echter een hele uitdaging om met traditionele verwarmingsmethoden een overgang van vast naar gas te bereiken terwijl de moleculen intact blijven. Om dit probleem te ondervangen, hebben we een nieuwe methode toegepast – lasergebaseerde thermische desorptie – waarbij een continue laser de fragiele biomoleculen verdampt en ze in de gasfase terechtkomen. Deze continue bron kan met een femtosecond laser met een hoge herhalingsfrequentie worden gecombineerd om zelfs de fotofragmentatie van thermisch labiele biomoleculen te onderzoeken bij extreem hoge datasnelheden. Dit maakt gedetailleerde onderzoeken naar energieafhankelijkheden en de start van fragmentatie mogelijk, waardoor een 'vingerafdruk' ontstaat voor een specifiek moleculair systeem. Daarnaast kan de dynamica van tijdsgeresolveerde fotofragmentatie worden onderzocht door de tijdvertraging tussen twee ionisatie-lasers aan te passen.

Siwen Wang (1993) behaalde in 2019 haar masterdiploma in Chemical Physics aan de University of Science and Technology of China. In hetzelfde jaar ging ze aan de slag bij de onderzoeksgroep van dr. Daniel A. Horke binnen de afdeling Spectroscopy of Cold Molecules van de Radboud Universiteit.