Leren in en voor een veranderende zorgpraktijk

dinsdag 28 mei 2024, 12:30
Promovendus
M.J.M. Verhees MSc.
Promotor(s)
prof. dr. R.F.J.M. Laan
Copromotor(s)
dr. R. Engbers, dr. A.M. Landstra (Rijnstate)
Locatie
Aula

De manier waarop artsen worden opgeleid verandert continu, om telkens aan te passen aan de veranderende gezondheidszorg. Steeds meer leren toekomstig artsen in praktijken buiten (academische) ziekenhuizen, en over thema’s zoals persoonsgerichte zorg en gezondheidsbevordering. Dat vraagt om nieuwe manieren van leren en werken. In ons onderzoek vonden we dat er expliciete aandacht nodig is om tot nieuwe manieren van werken en leren te komen. Opleiders buiten academische ziekenhuizen spelen hier een belangrijke rol in, die vaker benadrukt en gewaardeerd mag worden. Dit betekent ook ondersteuning bieden bij het nemen van eigenaarschap voor leren binnen hun praktijk, en hen betrekken bij curriculumontwikkeling. We zien kansen voor studenten en professionals om samen de veranderende praktijk vorm te geven, en daar tegelijk van te leren. Daarvoor zijn flexibele en open curricula nodig die diverse perspectieven integreren, waaronder die van patiënten. 

Myrthe Verhees (1993) studeerde Geneeskunde in Nijmegen. In 2018 startte ze als arts-promovendus bij de Radboudumc Health Academy. Ze werkte daarnaast één dag per week als arts niet in opleiding tot specialist (ANIOS) kindergeneeskunde in het Rijnstate. Momenteel is Myrthe in opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten (arts VG).