Logopedie ondersteunt de communicatie tussen mensen met dementie en hun naasten

vrijdag 14 april 2023, 12:30
Promovendus
mevrouw M.W.L.J. Olthof-Nefkens MSc.
Promotor(s)
prof. dr. M.W.G. Nijhuis-van der Sanden
Copromotor(s)
dr. B.J.M. de Swart, dr. J.G. Kalf, dr. E.W.C. Derksen
Locatie
Aula

Dementie is een progressieve hersenziekte. Mensen met dementie hebben behalve geheugenproblemen vaak vanaf het begin van de ziekte al moeite om op de goede woorden te komen of anderen te begrijpen. Gesprekken verlopen daardoor anders dan vroeger. Deze problemen in de communicatie veroorzaken misverstanden en stress bij alle betrokkenen. Frieda Debets, logopedist bij het Radboudumc, bedacht daarom “Com-mens”: een gepersonaliseerde behandeling van zes keer een uur om de communicatie tussen thuiswonende mensen met dementie en hun naasten te verbeteren. Deelnemers leren hierin onder andere welke gevolgen dementie heeft voor de communicatievaardigheden. Dit proefschrift laat zien dat Com-mens door de deelnemers gewaardeerd werd, omdat ze door kennis, inzicht en oefeningen meer rust en minder frustratie ervaarden in gesprekken, ongeacht het soort dementie. Com-mens draagt bij aan het behouden van respectvolle en positieve communicatie. In april starten de scholingen om logopedisten te trainen in deze methode.

Mariëlle Olthof-Nefkens (1984) behaalde in 2008 haar Masterdiploma Sociale Psychologie aan de Radboud Universiteit en in 2009 haar Bachelor Logopedie. Zij werkte daarna als logopedist in de ouderenzorg. In 2013 startte zij met haar promotieonderzoek bij de afdeling Revalidatie van het Radboudumc. Momenteel is zij werkzaam als logopedist en science practitioner bij zorggroep Maas & Waal.