Lunch evenement met Eskil Vesterlund

dinsdag 30 mei 2023, 12:30 - 13:30
Opiniepeilingen in de mediageschiedenis

De onderzoeksgroep Patterns of Political Interaction organiseert een lunchbijeenkomst met Eskil Vesterlund (promovendus, Lund University), over het onderwerp 'Opiniepeilingen als mediageschiedenis'. Vesterlund is gastonderzoeker bij de expertisegroep Politieke Geschiedenis.

In mijn proefschrift wordt een mediahistorisch perspectief toegepast op de "Gallup polls" - opiniepeilingen op basis van steekproeven - die in de jaren veertig en vijftig in Zweden werden geïntroduceerd en gepopulariseerd. Door de Gallup-peiling als medium te analyseren, wil men blootleggen hoe deze destijds nieuwe technologie de voorwaarden veranderde voor de wijze waarop de publieke opinie en andere maatschappelijke verschijnselen konden worden weergegeven en gekend. In het proefschrift onderzoek ik hoe de peilingen werden uitgevoerd, welke rol ze vervulden in de Zweedse pers, hoe ze werden gebruikt voor marktonderzoek, en hoe deze oorspronkelijk commerciële technologie wetenschappelijk werd gemaakt door de ontluikende sociale wetenschappen van het naoorlogse Zweden. In deze presentatie zal ik me vooral richten op de manier waarop verschillende publieke figuren in Zweden de politieke betekenissen van deze nieuwe manier om de samenleving te representeren discursief conceptualiseerden. Tegen de achtergrond van ideologische gevechten in het naoorlogse Zweden werden kwesties over hoe en door wie de publieke opinie moest worden vertegenwoordigd zeer omstreden; was de Gallup-peiling een instrument voor meer democratie of een commercialiserende bedreiging voor de democratische instellingen?

*Neem gerust uw eigen lunch mee*

Wanneer
dinsdag 30 mei 2023, 12:30 - 13:30
Spreker
Eskil Vesterlund, Locatie: Erasmus building, 2.11, Organisatoren: Researchgroep Patterns of political interaction

For questions and registration, please send an email to Solange Ploeg at solange.ploeg [at] ru.nl.