Meer gepersonaliseerde behandeling van levertumoren met behulp van MRI

vrijdag 21 oktober 2022, 12:30
Promotie
Spreker of promovendus
de heer J. Roosen MSc.
Promotor(s)
dr. J.F.W. Nijsen, prof. dr. J.J. Fütterer
Copromotor(s)
dr. C.G. Overduin, dr. M.J.R. Janssen
Organisatie
Faculteit der Medische Wetenschappen (UMCN)
Locatie
Aula

Radioembolisatie is een behandeling voor levertumoren. Tijdens deze behandeling worden er radioactieve microsferen (bolletjes met een doorsnede van 0,03 mm) geïnjecteerd in de leverslagader. Deze microsferen worden meegenomen met de bloedstroom en verdelen zich over de lever, in zowel de tumoren als in de gezonde lever. Voor een optimale behandeling is het belangrijk een hoge stralingsdosis te bereiken in de tumoren, terwijl de dosis in het gezonde leverweefsel zo laag mogelijk blijft. De holmium-166 microsferen die gebruikt zijn in dit onderzoek kun je afbeelden met MRI. In dit proefschrift hebben we een MRI-gestuurde radioembolisatie-procedure ontwikkeld, waarbij de behandelaar al tijdens de procedure een inschatting kan maken van de dosisverdeling in de lever. Hiermee zou de behandelaar in de toekomst beslissingen kunnen maken, om de dosisverdeling te beïnvloeden wanneer er bijvoorbeeld gezien wordt dat een (deel van een) tumor te weinig dosis ontvangt. Dit kan leiden tot betere uitkomsten van de behandeling.

Joey Roosen (1992) behaalde in 2018 zijn Masterdiploma Geneeskunde aan de Radboud Universiteit. In 2019 startte hij met zijn promotieonderzoek bij de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde van het Radboudumc. Momenteel is daar werkzaam als AIOS Radiologie, en werkt hij verder aan de doorontwikkeling van MRI-beeldvorming tijdens radioembolisatie in een postdoc functie.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.