Meer kennis over opsporen, meten en behandelen van artritis psoriatica

vrijdag 23 september 2022, 12:30
Promotie
Going off-road: Exploring and mapping psoriatic arthritis
Spreker of promovendus
mevrouw M.L.M. Mulder
Promotor(s)
prof. dr. F.H.J. van den Hoogen, prof. dr. E.M.G.J. de Jong
Copromotor(s)
dr. M.H. Wenink, dr. J.P.M. Koenen
Organisatie
Faculteit der Medische Wetenschappen (UMCN)
Locatie
Aula

Artritis psoriatica (PsA) is een reumatische ziekte waarbij patiënten zowel huid- als gewrichtsklachten kunnen krijgen. Dit proefschrift richt zich op drie belangrijke pijlers voor het verbeteren van de zorg voor mensen met PsA. Het verbeteren van het tijdig ontdekken van PsA bij patiënten met psoriasis, het meten van ziekteactiviteit bij PsA en de vroege behandeling van PsA. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen PsA en psoriasis patiënten op basis van een combinatie van ‘machine learning’ en het in kaart brengen van immuuncelprofielen. Daarnaast liet het invoeren van een nieuwe meetmethode voor ziekteactiviteit, de PASDAS, zien dat er relevante en blijvende ziektelast bestond in een groot behandeld PsA cohort en dat vrouwen hogere ziekteactiviteit hebben dan mannen. Ten slotte toont dit proefschrift aan dat methotrexaat en leflunomide combinatietherapie effectiever is dan methotrexaat monotherapie in patiënten met PsA. Deze combinatietherapie lijkt daarmee een waardevolle behandeloptie voor patiënten met PsA.

Michelle Mulder (1991) behaalde in 2015 cum laude haar Masterdiploma geneeskunde aan de Radboud Universiteit. Hierna werkte zij als ANIOS op de afdelingen interne geneeskunde (CWZ ziekenhuis) en reumatologie (Sint Maartenskliniek). In 2018 startte zij met haar promotieonderzoek dat zich richt op het ziektebeeld artritis psoriatica. Momenteel is zij werkzaam als AIOS reumatologie.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.