Met de patiënt aan tafel bij het bespreken van hun complicatie

woensdag 28 juni 2023, 12:30
Promovendus
B.J. Myren MSc.
Promotor(s)
dr. J.A. de Hullu, prof. dr. R.P.M.G. Hermens
Copromotor(s)
dr. P.L.M. Zusterzeel, dr. J.J. Koksma
Locatie
Aula

Patiënten betrekken en actief laten participeren in de zorg heeft aantoonbaar geleid tot verbeterde (ervaren) kwaliteit van zorg, nieuwe perspectieven, transparantie en meer openheid. Zo ook bij het leren van complicaties.

De complicatiebespreking wordt georganiseerd op alle chirurgische afdelingen. Om de bespreking te verbeteren worden bij de gynaecologische oncologie de patiënt (en naasten) uitgenodigd. Dit proefschrift laat positieve ervaringen zien van patiëntparticipatie bij de complicatiebespreking voor zowel patiënten als zorgverleners. Daarnaast heeft het geleid tot meer openheid, en betere (emotionele) verwerking van zowel patiënt als zorgverlener; Daarnaast heeft een nieuwe aanpak geleid tot andere leerpunten en de implementatie van leerpunten uit de bespreking verbeterd. Echter, patiëntparticipatie kost tijd en het is een leerproces voor zorgverleners. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners een complicatiebespreking met de patiënt meerdere keren ervaren. Elke afdeling kan starten met het betrekken van patiënten bij de complicatiebespreking, maar bereidheid van het team en steun op bestuurs- en management niveau zijn een voorwaarde.

Britt Myren (1988) behaalde in 2012 haar Masterdiploma Medical Anthropology and Sociology aan de Universiteit van Amsterdam en werkte daarna als onderzoeker in verschillende projecten. In 2018 startte ze met haar promotieonderzoek bij de afdeling Verloskunde en Gynaecologie van het Radboudumc en het RIHS. Momenteel werkt ze als senior onderzoeker bij Atria kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.