Modelstudies helpen bij het verkennen van de meerwaarde van chirurgische innovaties

donderdag 9 maart 2023, 14:30
Promovendus
mevrouw M. Scholte
Promotor(s)
prof. dr. M.M. Rovers
Copromotor(s)
dr. J.P.C. Grutters
Locatie
Aula

Er bestaan veel voorbeelden van succesvolle chirurgische innovaties. Helaas zijn er ook minder succesvolle innovaties, die bijvoorbeeld gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

De ontwikkeling van een innovatie kost veel tijd en is duur. Het is daarom extra belangrijk dat, wanneer de innovatie eenmaal af is, deze meerwaarde heeft. Het is moeilijk om vanaf het begin van het innovatieproces te zeggen of een innovatie meerwaarde heeft of niet. Dit komt omdat een innovatie eerst ontwikkeld en getest moet worden om de veiligheid en effectiviteit vast te stellen.

Gelukkig kunnen modelstudies helpen, door de werking van de innovatie in de klinische praktijk te simuleren. Dit proefschrift laat zien dat deze modelstudies al vanaf het begin van het innovatieproces ingezet kunnen worden om de meerwaarde van de innovatie te verkennen. De resultaten van deze modelstudies kunnen gebruikt worden om de verdere ontwikkeling van de innovatie bij te sturen richting waardevolle en betaalbare interventies.

Mirre Scholte (1992) studeerde Biomedische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit en specialiseerde zich tijdens haar master in health technology assessment (HTA). Ze startte daarna met haar promotieonderzoek bij de Evidence Based Surgery groep in het Radboudumc. Zij zal haar werk binnen HTA voortzetten als onderzoeker bij de afdeling Klinische Epidemiologie en Medical Technology Assessment van het Maastricht UMC+.