Moleculaire botsingen in kaart gebracht met een elektromagnetisch kanon 

vrijdag 13 januari 2023, 12:30
Promovendus
de heer V. Plomp MSc.
Promotor(s)
prof. dr. S.Y.T. van de Meerakker
Copromotor(s)
dr. J. Onvlee
Locatie
Aula

In dit promotieonderzoek is gebruik gemaakt van een nieuw type Zeeman-afremmer, een “elektromagnetisch kanon voor moleculen”, om nauwkeurige controle te krijgen over magnetische deeltjes en deze te prepareren voor koude en gecontroleerde moleculaire botsingsexperimenten. In combinatie met verbeterde detectiemethodes maakte dit het mogelijk om de botsingsuitkomst in beeld te brengen met buitengewone precisie. Zo werden geraffineerde kwantummechanische effecten waargenomen die voortkomen uit het golfkarakter van de deeltjes. Voorbeelden hiervan zijn verfijnde oscillaties in de hoekverdeling van de verstrooide deeltjes en snelle veranderingen in de botsingsuitkomst rond specifieke “resonante” botsingsenergieën. De metingen waren in uitstekende overeenstemming met theoretische voorspellingen. Echter, werden ook enkele discrepanties gevonden die potentiële onnauwkeurigheden in de gebruikte theoretische modellen kunnen aantonen. Deze resultaten onderstrepen de vooruitzichten voor verder uiterst nauwkeurig onderzoek aan botsingsprocessen dat deze kwantum-verstrooiingsmodellen op de proef stelt en uiteindelijk kan helpen om een nauwkeurig begrip te verkrijgen van de interacties tussen moleculen.  

Vikram Plomp (Arnhem, 1994) studeerde Natuur- en Sterrenkunde aan de Radboud Universiteit, waar hij in 2015 een Bachelordiploma behaalde en in 2017 een Masterdiploma. Zijn promotieonderzoek voerde hij uit bij de afdeling Spectroscopy of Cold Molecules aan de RU. Momenteel werkt hij als postdoc onderzoeker op diezelfde afdeling.