Montessori Meeting

donderdag 7 september 2023, 16:00 - 17:00
Should we be 'teaching the controversy' in school?
Spreker
Michael S. Merry

Op donderdag 7 september, van 16.00 tot 17.00 uur in MM01.069, nodigen we je uit voor een discussie over het onderwijzen van controversiële onderwerpen op school, geleid door professor Michael Merry.

Tegenwoordig pleiten steeds meer filosofen van het onderwijs voor het 'onderwijzen van controverse' op school. De motivatie achter dit idee lijkt een uitbreiding te zijn van het maatschappelijke doel van onderwijs, namelijk dat jongeren moeten leren om in gesprek te gaan met anderen wiens ervaringen, overtuigingen en ideeën verschillen van de eigen, waarbij 'controverse' verwijst naar onderwerpen waarover redelijke personen uiteenlopende standpunten kunnen innemen, waar 'in gesprek gaan' luisteren, leren en delibereren met anderen inhoudt in wat velen ervaren als een steeds gespannener politiek klimaat, en waarbij belanghebbenden niet alleen studenten en leraren omvatten, maar ook ouders en de samenleving als geheel. Tijdens deze interactieve bijeenkomst worden deelnemers uitgenodigd om na te denken over de doelen van onderwijs, de aard van controverse en zowel de filosofische als logistieke uitdagingen van deze onderneming.

Voor een concreet voorbeeld van enkele van zijn eerdere werk op dit gebied, kun je hier een ethische analyse vinden met betrekking tot controversiële historische monumenten.

We kijken er naar uit om je daar te zien! 

Over de auteur

Michael S. Merry is hoogleraar aan de afdeling 'Child Development and Education' aan de Universiteit van Amsterdam.

Hoewel hij over een breed scala aan onderwerpen schrijft, en vaak met een vergelijkend-internationale insteek, is hij gespecialiseerd in een van de volgende gebieden: de verschillende aspecten van onderwijsongelijkheid, zowel institutioneel als niet-institutioneel; staatspaternalisme en de ethiek van interventie; de politiek en epistemologie van academisch onderzoek; de ethiek van schoolkeuze en schoolsegregatie, burgerschap en burgerschapseducatie, religie en religieuze scholen, en alternatief onderwijs in zijn vele vormen.

Naast zijn wetenschappelijk werk draagt hij regelmatig bij aan maatschappelijke debatten in Nederlandse en internationale media.

Recente voorbeelden zijn: 

Recent examples include: