Montessori meeting: Pedagogiek in een complexe wereld

donderdag 9 maart 2023, 16:00 - 17:00

Kom donderdag 9 maart van 16.00 tot 17.00 uur in MM02.630 langs voor een discussie over Pedagogiek in een complexe wereld. Koen Wessels zal spreken over pedagogisch zinvolle manieren om de complexe vragen van deze tijd met studenten te beleven. 

Pedagogiek in een complexe wereld

Na de tweede wereldoorlog ontstond er in de westerse wereld een groeiend idee dat we nabij ‘het einde van de geschiedenis’ waren. Dat duidde dan niet op het idee dat de wereld zou vergaan, maar juist het tegengestelde: dat we als mensheid zover ontwikkeld zijn geraakt en zoveel crises hebben overwonnen, dat we nu toch wel in rustiger vaarwater zijn aangekomen. Niets blijkt minder waar. De opwarming van de aarde, verlies aan biodiversiteit, de keerzijde van digitalisering, oorlog ver van huis én steeds dichterbij, groeiende polarisatie in de samenleving, de coronapandemie, afbrokkelend vertrouwen in de overheid, de toeslagenaffaire; er speelt genoeg in onze gedeelde wereld dat aanleiding geeft om toch eens flink achter onze oren te krabben. Deze tijd, zo kunnen we toch wel stellen, laat zich niet karakteriseren als ‘het einde van de geschiedenis’, maar eerder als een opeenstapeling van complexe uitdagingen die van ons vragen ons mens- en wereldbeeld te herzien en anders te gaan leven.

Het is in dit licht dat wat ik in mijn proefschrift aanduidde als ‘een pedagogiek van verstrengeling’ urgent is. Vertrekpunt hierin: in de biografie van ieder mens (in welke leeftijdsfase ook) ligt hier-en-nu-betrokkenheid bij actuele maatschappelijke/ecologische vraagstukken verscholen en deze constatering vraagt om een doordacht en doorleefd pedagogisch antwoord door alle lagen van het onderwijssysteem heen. De vraag die tijdens deze Montessori meeting centraal staat: hoe kunnen we samen met leerlingen/studenten ‘de vragen van onze tijd’ leven op een pedagogisch betekenisvolle manier?

Over de spreker

Koen Wessels (1992) is actieonderzoeker op het snijvlak van pedagogiek en complexe samenlevingsvraagstukken. Momenteel werkt hij aan een project genaamd ‘Academy of Hope’ binnen het Copernicus Institute for Sustainable Development aan Universiteit Utrecht. Hierin staat een herbezinning op de pedagogische paragraaf in onderzoek en onderwijs in het veld van duurzaamheidstransities op de agenda. Hij promoveerde in 2022 op een pedagogisch proefschrift genaamd ‘pedagogy of entanglement’. Eerder was Koen mede-oprichter van De Bildung Academie, waar hij tot voorkort actief was als docent en (docent)trainer. Naast zijn wetenschappelijke publicaties, publiceert hij regelmatig op het NIVOZ-forum.

Wanneer
donderdag 9 maart 2023, 16:00 - 17:00
Spreker
Koen Wessels