Mother Tongue Literacy Matters: Role of Papiamento in Advanced Bilingual Reading Education in the Dutch Caribbean

woensdag 12 juni 2024, 16:30
Promovendus
M. van der Elst-Koeiman
Promotor(s)
Prof. dr. L.T.W. Verhoeven, Prof. dr. P.C.J. Segers, Prof. dr. R. Severing (University of Curaçao)
Locatie
Aula

In dit proefschrift onderzoekt de auteur de variatie in de tweetalige leesontwikkeling van kinderen in de bovenbouw van het primair onderwijs van de Nederlands Caribische eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao. Op deze eilanden hebben de meeste kinderen de Spaans-Portugees-gebaseerde creooltaal Papiaments als moedertaal, terwijl de koloniale taal - het Nederlands, een tweede taal (T2) - dominant is in het schoolsysteem. Sinds de invoering van het Papiaments aan het begin van de 21ste eeuw is er weinig bekend over de effecten hiervan op de ontwikkeling van het lezen.
De resultaten van dit proefschrift benadrukken het belang van de moedertaal binnen de ontwikkeling van tweetalig leesonderwijs. Met betrekking tot de verschillen in vaardigheid tussen T1 Papiaments en T2 Nederlands vertoonden leerlingen over het algemeen hogere taal- en begripsvaardigheden in T1 Papiaments, vergeleken met T2 Nederlands, terwijl ze ook een positievere houding hadden ten opzichte van T1 in vergelijking met T2. De initiële taal van alfabetisering is relevant gebleken voor het begrijpend lezen in T2. De effecten van verschillende cognitieve-linguïstische factoren op de tweetalige leesontwikkeling zijn verder ook vastgelegd binnen dit onderzoek. Ten slotte werd er transfer tussen Papiamentse en Nederlandse leesvaardigheden aangetoond.

Melissa van der Elst-Koeiman (Curaçao, 1993) heeft in 2011 haar vwo-diploma behaald aan het Peter Stuyvesant College in Willemstad, Curaçao. Daarna vertrok ze naar Nederland om sociologie te studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Vanwege haar interesse in maatschappelijke ongelijkheid koos ze ervoor om de specialisatie 'Onderwijs, stratificatie en levensloop' te volgen binnen haar Bachelor programma. Na het behalen van haar Bachelor in Sociologie, vervolgde Melissa haar studie met een master in sociologie waar ze haar scriptie schreef over eerste generatie hoogopgeleide burgers in Nederland. Bovendien behaalde ze een master in onderwijskunde, waar ze onderzoek deed naar de uitvoering van tweetalig onderwijs in het basisonderwijs op Curaçao. In 2017 begon Melissa haar promotietraject, waar ze de tweetalige leesontwikkeling van kinderen van Aruba, Bonaire en Curaçao in de bovenbouw van het basisonderwijs bestudeerde. Sinds september 2023 werkt Melissa als Projectleider Taalbeleid bij Scholengemeenschap Bonaire.