Nader onderzoek naar de besturing van academisch medische centra

maandag 24 juni 2024, 12:30
Promovendus
E.M.M. Cardinaal mr.
Promotor(s)
prof. dr. H.J.J.M. Berden, prof. dr. P.P.T. Jeurissen
Locatie
Aula

UMC’s (universitaire medische centra) zijn complexe organisaties. Dit heeft te maken met de omvang van de organisatie, haar plaats in het zorglandschap, de relatie met de universiteit en de verschillende kernfuncties binnen één en dezelfde organisatie. Er bleek weinig onderzoek te zijn gedaan naar de complexiteit van de organisatie en het bestuur van UMC’s. Dit proefschrift verschaft meer inzicht in de context waarbinnen een UMC is georganiseerd, met welke bestuurlijke en organisatorische knelpunten deze organisaties te maken hebben en welke toekomstige trends worden verwacht op het gebied van hun bestuur en organisatie. Dit onderwerp is onderzocht in een Europese context, met een bijzondere focus op Nederland.

Ester Cardinaal (1965) behaalde in 1992 haar Master Privaat- en Strafrecht aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft binnen diverse organisaties leidinggevende functies bekleed. De laatste jaren als bedrijfsleider bij het Radboudumc en momenteel als bestuurder van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch. Naast haar werk heeft Ester verschillende nevenfuncties vervuld bij organisaties met een maatschappelijke impact.