Neoliberale verzorgingsstaat
Neoliberale verzorgingsstaat

Neoliberalisering van de verzorgingsstaat

vrijdag 8 december 2023, 12:15 - 13:15

Op vrijdag 8 december verdedigt Naomi Woltring haar proefschrift 'De marktconforme verzorgingsstaat 1989-2008'. Hiervoor heeft ze de invloed van neoliberale ideeën en beleidspraktijken op de Nederlandse verzorgingsstaat geanalyseerd. 

Tussen 1989 en 2008 veranderden het Nederlandse economisch beleid, het volkshuisvestingsbeleid en het socialezekerheidsbeleid in een neoliberale richting. De verzorgingsstaat van Nederland werd 'marktconform' ingericht. De hervormingen werden geleid door een groep mensen die neoliberale aannames deelden. Ze bestuurden Nederland en kwamen elkaar telkens tegen op andere posities: de ene keer in toga, vervolgens met partijspeldje op en dan weer met ambtelijke geloofsbrieven in de hand. In deze posities dachten ze beleidsideeën uit, die ze vertaalden naar wetgeving. Daarnaast handhaafden ze die regels en reflecteerden ze erop. Via de 'draaideur' van wisselende posities, bevestigden ze elkaars neoliberale ideeën. 

Onder Nederlandse beleidsmakers ontstond zo in de jaren negentig consensus over de noodzaak van een marktconforme verzorgingsstaat. De overheid moest alleen de minimale taken uitvoeren. Zaken waar de overheid zich vanuit neoliberaal perspectief niet mee moest bemoeien, waren aan de markt. Een belangrijke rol daarin speelde de operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit die tot nu toe te onderbelicht is gebleven. 

Deze hervormingen moeten gezien worden als neoliberalisering, stelt Woltring. Ook beargumenteert ze dat bijvoorbeeld de wooncrisis of toegenomen armoede — problemen die nu op de politieke agenda staan — wortels hebben in de periode die door haar onderzocht is. 

Wanneer
vrijdag 8 december 2023, 12:15 - 13:15
Promovendus
Naomi Woltring
Contactinformatie

Op vrijdag 8 december vindt de promotie plaats in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht (Domplein 29, 3512 JE, Utrecht) of via deze livestream.