Neural representation of speech segmentation and syntactic structure discrimination

maandag 31 oktober 2022, 12:30
Promotie
Spreker of promovendus
de heer F. Bai
Promotor(s)
prof. dr. A.S. Meyer
Copromotor(s)
dr. A.E. Martin
Organisatie
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Locatie
Aula

        

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.