Neuromodulaire sturing van neurale informatieverwerking

woensdag 7 september 2022, 12:30
Promotie
Spreker of promovendus
de heer X. Yan
Promotor(s)
prof. dr. T. Celikel
Copromotor(s)
dr. F. Zeldenrust
Organisatie
Neurophysiology, Donders Centre for Neuroscience, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Locatie
Aula

De informatieverwerking in de supragranulaire lagen wordt bemiddeld door de integratie van bottom-up- (d.w.z. de huidige toestand van de wereld) en top-down-informatie, die elders in de hersenen wordt gecreëerd en die hoofdzakelijk wordt aangestuurd door neuromodulerende neurotransmitters. In dit proefschrift wordt betoogd dat monoaminerge neuromodulerende neurotransmitters de intracellulaire informatieoverdracht op een celtype-specifieke manier regelen middels aanpassing van de actiepotentiaaldrempel. Verder leveren wij experimenteel bewijs dat de top-down neuromodulatoire sturing en bottom-up propagatie van sensorische informatie closed-loop-controlesystemen vormen om de neurale representatie in de somatosensorische cortex aan te sturen. De gerichte manipulatie van deze neuromodulerende circuits zou ooit kunnen helpen bij de aansturing van de sensorische verwerking in gezondheid en ziekte.

Xuan Yan (1992) behaalde zijn BSc (2014) en MSc (2017) in zoölogische wetenschappen aan Jilin University, Changchun, Jilin. Sinds 2017 is hij aan de Radboud Universiteit verbonden aan de Neurofysiologiegroep van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica om te promoveren op de regulatie van neuromodulators.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.