Nieuwe immuun-mechanismen bij de behandeling van blaaskanker met BCG immuuntherapie

maandag 13 mei 2024, 10:30
Promovendus
J.H. van Puffelen
Promotor(s)
prof. dr. L.A.B. Joosten, prof. dr. M.G. Netea
Copromotor(s)
dr. ir. H.H.M. Vermeulen, dr. A.G. van der Heijden
Locatie
Aula

Blaasspoelingen met BCG immuuntherapie worden al meer dan 30 jaar gebruikt om het terugkeren van kanker in de blaas te voorkomen. Dit proefschrift laat zien dat BCG immuuntherapie bij blaaskankerpatiënten zorgt voor training van immuniteit (trained immunity) en leidt tot een sterkere afweerreactie van cellen van het aangeboren afweersysteem. Deze sterkere afweerreactie is zes maanden na de laatste BCG behandeling nog steeds aanwezig. BCG-behandelde blaaskankerpatiënten hebben minder luchtweginfecties dan niet-BCG-behandelde blaaskankerpatiënten. Dit kan mogelijk verklaard worden door de getrainde immuniteit in de BCG behandelde groep. Het EHMT2 (G9a) eiwit beïnvloedt het opwekken van getrainde immuniteit door BCG. Genetische variatie in het gen voor EHMT2 als ook variatie in andere genen betrokken bij het opwekken van getrainde immuniteit associëren met uitkomst na BCG behandeling. Tevens werd na zes BCG behandelingen een afname gezien in zogenaamde PD-L1 positieve afweercellen in het bloed die een immuunreactie kunnen remmen.

Jelmer van Puffelen (1992) behaalde in 2016 zijn Masterdiploma Biomedical Sciences aan de Radboud Universiteit. Daarna startte hij met zijn promotieonderzoek bij de afdeling Health Evidence en de afdeling Interne Geneeskunde van het Radboudumc. Momenteel is hij werkzaam als Scientist Immunology bij Kupando GmbH, een bedrijf dat een nieuwe immuuntherapie ontwikkelt.