Nieuwe perspectieven in de behandeling van atypische kraakbeentumoren

woensdag 17 mei 2023, 12:30
Promovendus
C. Deckers MSc.
Promotor(s)
prof. dr. H.W.B. Schreuder
Copromotor(s)
dr. I.C.M. van der Geest, dr. E.F. Dierselhuis
Locatie
Aula

Atypische kraakbeentumoren (ACTs) zijn niet-kwaadaardige tumoren gelokaliseerd centraal in het bot van de lange pijpbeenderen. Deze tumoren geven zelden klachten en worden vaak per toeval gevonden op medische beeldvorming. Tot voor kort werden ACTs standaard operatief verwijderd, maar dit proefschrift toont aan dat dit niet langer noodzakelijk is. In plaats daarvan wordt geadviseerd deze tumoren te monitoren door middel van MRI scans. Vervolgonderzoek liet zien dat slechts een klein deel van de tumoren langzaam groter wordt zonder daarbij kenmerken van kwaadaardigheid te ontwikkelen. Een interessante bevinding is dat in ongeveer een derde van de patiënten de tumor in de loop der tijd deels vervangen wordt door normaal beenmerg.

Op basis van de resultaten van dit proefschrift is de standaard behandeling van ACTs aangepast en worden deze actief vervolgd middels MRI in plaats van geopereerd.

Claudia Deckers (1993) behaalde in 2018 haar Geneeskunde diploma aan de Radboud Universiteit. Zij heeft vervolgens aan haar promotieonderzoek gewerkt bij de afdeling Orthopedie van het Radboudumc onder leiding van prof. dr. H.W.B. Schreuder, dr. I.C.M. van der Geest en dr. E.F. Dierselhuis. Momenteel is Claudia in het derde jaar van haar opleiding tot orthopeed.