Nieuwe wegen naar protocellen op basis van coacervaten

woensdag 21 juni 2023, 10:30
Promovendus
T. Lu MSc.
Promotor(s)
prof. dr. W.T.S. Huck
Copromotor(s)
dr. E. Spruijt
Locatie
Aula

Waar bestaat leven uit? Kunnen we levende cellen bouwen uit moleculen? We hebben allemaal wel eens over deze vragen nagedacht. Definitieve antwoorden ontbreken echter nog. Aangezien de cel de fundamentele bouwsteen is van alle levensvormen, proberen we het leven en waar het vandaan zou kunnen komen te begrijpen door van onderaf kleine compartimenten met levensechte eigenschappen te maken. Die kleine compartimenten worden ook wel 'protocellen' genoemd. 

 
In dit proefschrift gebruikten we coacervaten en liposomen als basisbouwstenen om via nieuwe wegen protocellen te bouwen: we combineerden verschillende soorten coacervaten om de fundamentele fysisch-chemische processen in meerfasige en temperatuurgevoelige coacervaten te onderzoeken. Verder hebben we coacervaten en liposomen samengevoegd tot hybride compartimenteringssystemen, waarbij coacervaatdruppels door liposomen kunnen worden geïnternaliseerd via endocytose of directe membraanpenetratie. Ten slotte plaatsten we onze resultaten in een breder perspectief van protocellen en synthetische cellen, waarbij we de verbanden tussen ons werk en andere recente onderzoeken belichtten en de resterende uitdagingen voor de ontwikkeling van op coacervaten gebaseerde protocellen in kaart brachten. 
 
Tiemei Lu is geboren in de provincie Hubei, China. In 2014 behaalde ze haar bachelordiploma in polymeermaterialen en techniek aan de Hubei University of Technology (Wuhan, China). Daarna ging ze naar de Zhejiang University of Technology (Hangzhou, China) als postdoctoraal student. Ze behaalde haar masterdiploma in Materials Science and Engineering in 2017. Daarna werkte ze als onderzoeksassistent in het team van Prof. Yang Rui. In september 2018 begon ze aan haar promotieonderzoeksprogramma aan de Radboud Universiteit onder begeleiding van Dr. Evan Spruijt en Prof. Wilhelm Huck. Haar projecten waren gericht op het gebruik van complexe coacervaten of liposomen als basisbouwstenen om de oorsprong van het leven en de structuur en functie van moderne cellen te begrijpen.