Obesitas en de hersenen. Verbetert de hersenenfunctie na gewichtsverlies?

donderdag 15 juni 2023, 10:30
Promovendus
D. Vreeken
Promotor(s)
prof. dr. A.J. Kiliaan, prof. dr. E.J. Hazebroek (WUR)
Copromotor(s)
dr. M. Wiesmann
Locatie
Aula

 Steeds meer mensen kampen met zwaar overgewicht, ook wel obesitas genoemd. Obesitas verhoogt het risico op gezondheidsproblemen zoals suikerziekte en een hoge bloeddruk. Meerdere onderzoeken tonen ook aan dat obesitas een negatieve invloed heeft op de hersenen. Hoe kan obesitas de hersenen beïnvloeden en wat gebeurt er na gewichtsverlies? In dit proefschrift hebben wij deze vragen onderzocht. Ons onderzoek liet zien dat wit vetweefsel mogelijk een rol speelt tussen obesitas en de hersenen en dat gewichtsverlies na een maagverkleining bij een deel van de patiënten samen gaat met cognitieve verbetering. Verminderde ontsteking en veranderingen in hormonen die gemaakt worden in het witte vetweefsel lijken hier een rol bij te spelen. Al met al is het verband tussen obesitas en de hersenen zeer complex, maar er is hoop want gewichtsverlies lijkt bij te dragen aan gezondere hersenen.

Debby Vreeken (1994) behaalde in 2017 haar Masterdiploma Cognitive Neuroscience aan de Radboud Universiteit. Daarna begon zij gelijk met haar promotieonderzoek bij de afdeling Medische Beeldvorming, Anatomie van het Radboudumc en bij Vitalys, kliniek tegen overgewicht, onderdeel van het Rijnstate Ziekenhuis. Momenteel is zij werkzaam als Country Approval Associate bij PPD, een klinische onderzoeksorganisatie.