Offerer and Offering: Cyril of Alexandria on Jewish and Christian Sacrifice

vrijdag 9 september 2022, 11:30
Promotie
Spreker of promovendus
de heer J.R. Lucas
Promotor(s)
prof. dr. J. Behr, prof. dr. A. Louth
Organisatie
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Locatie
Senaatszaal

In Offerer and Offering: Cyril of Alexandria on Jewish and Christian Sacrifice onderzoekt Joseph Lucas the theologie van Cyrillus van Alexandrië zoals men die in zijn bijbelexegese aantreft. Hij richt zich op drie van de bewaarde commentaren - de Glaphyra over de Pentateuch, het commentaar op Jesaja en het commentaar op het Evangelie van Johannes - en toont de vele verwijzingen naar offers, waarbij hij de Alexandrijnse interpretatie uiteenzet. De volgende vragen zijn leidend bij dit onderzoek: welke externe factoren en invloeden motiveerden Cyrillus om zich te concentreren op offer; gelooft Cyrillus dat Joods offergaven van de Tabernakel en tempel het beoogde effect hadden; heeft Cyrillus een christelijke versie van offer voor ogen; en hebben de gedachten die hij vormt over offer in zijn exegese invloed op zijn latere theologische werken van na 428 over het Nestorianisme. Joseph Lucas ontdekt dat Cyrillus ingewikkeld en genuanceerd denkt over Joodse offers, evenals zijn begrip van Christus als offer. Deze ideeën komen samen in zijn identificatie van de eucharistie als een offer en in zijn visie van het christelijke leven als opofferend. Al deze ideeën komen ook terug in zijn latere werken wanneer hij Nestorius antwoordt, met name in zijn beroemde verhandeling De Twaalf Anathema’s.

Joseph Lucas voltooide zijn Master of Divinity met specialisatie in Patristiek en Kerkgeschiedenis aan het Saint Tikhon Orthodox Theological Seminary in Pennsylvania (VS). Hij woont in Miami, Florida met zijn vrouw en kinderen. Hij is de auteur van "Prayer of the Publican: Rechtvaardiging in de woestijnvaders" (ORI: 2011).

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.