Onderzoek naar het gedrag van antikankergeneesmiddelen buiten de bloedbaan

donderdag 4 juli 2024, 12:30
Promovendus
L.A.W. de Jong MSc.
Promotor(s)
prof. dr. P.H. van Erp, prof. dr. H.M.W. Verheul
Copromotor(s)
dr. P.R. de Reuver, dr. D. Poel
Locatie
Aula

Geneesmiddelen spelen een belangrijke rol in de behandeling van kanker. Dit proefschrift beschrijft het gedrag van antikankergeneesmiddelen in zowel het laboratorium als in patiënten met verschillende soorten kanker. Er is kennis opgedaan over hoe antikankergeneesmiddelen zich verspreiden over verschillende delen van het menselijk lichaam. Wanneer antikankergeneesmiddelen lokaal in de buik worden toegediend, komt een groot deel van deze geneesmiddelen ook elders in het lichaam terecht. Dit kan van invloed zijn op zowel de werking als bijwerkingen van de behandeling. Met behulp van laboratoriumonderzoek is vastgesteld welke hoeveelheid van een geneesmiddel nodig is om kanker effectief te remmen. De volgende stap is om te achterhalen of deze hoeveelheid ook in tumoren van patiënten kan worden bereikt. De bevindingen uit dit proefschrift dragen bij aan verdere optimalisatie van de behandeling van kanker.

Loek de Jong (1988) behaalde in 2013 zijn Masterdiploma Farmacie aan de Universiteit Utrecht. In 2020 ronde hij zijn opleiding af tot ziekenhuisapotheker. Daarna startte hij met promotieonderzoek en de opleiding tot klinisch farmacoloog bij de afdeling Apotheek van het Radboudumc. Momenteel is hij werkzaam als ziekenhuisapotheker en is hij verantwoordelijkheid voor de Clinical Trials Unit.