Ontevreden na een knieprothese

donderdag 25 april 2024, 10:30
Promovendus
M.E.M. te Molder MSc.
Promotor(s)
prof. dr. M. de Kleuver, dr. C.H.M. van den Ende
Copromotor(s)
dr. P.J.C. Heesterbeek, dr. J.H.M. Smolders
Locatie
Aula

Bij patiënten die een knieprothese krijgen, ervaart één op de vijf een slechte uitkomst. Ze hebben bijvoorbeeld nog veel pijn na de ingreep, kunnen niet goed lopen of voelen zich onstabiel in de knie. Dit proefschrift laat zien dat er geen internationale overeenstemming is tussen patiënten en kniespecialisten over hoé een slechte uitkomst na een knieprothese-ingreep het beste gemeten kan worden. Hierdoor is het aantal patiënten dat een slechte uitkomst ervaart na een knieprothese-ingreep lastig te bepalen. Dit zorgt er ook voor dat resultaten tussen kniespecialisten, ziekenhuizen, landen en over de tijd moeilijk kunnen worden vergeleken. Dat maakt het lastig om resultaten te verbeteren. Het blijkt dat patiënten en kniespecialisten andere ideeën kunnen hebben over de definitie van “een slechte uitkomst”. Daarom hebben we patiënten geïnterviewd en resultaten van operaties bekeken. Ons onderzoek toont aan dat zowel pijn, dagelijks functioneren als tevredenheid deel moeten uitmaken van een definitie voor een niet-geslaagde knieprothese-ingreep.

Malou te Molder (1991) behaalde haar Masterdiploma gezondheidswetenschappen met een specialisatie in epidemiologie aan de Universiteit Maastricht. In 2015 startte ze als onderzoeksverpleegkundige en junior onderzoek bij de afdeling orthopedie van de Sint Maartenskliniek en in 2018 begon ze aan haar promotieonderzoek. Momenteel is zij werkzaam als beleidsmedewerker kwaliteit in een gezondheidszorginstelling.