Ontgrendelen van leerpotentieel: leren samenwerken over grenzen van medische specialismen en leren van selectie-assessments in de medische vervolgopleidingen.

dinsdag 11 juni 2024, 14:30
Promovendus
drs. L. Teheux
Promotor(s)
prof. dr. A.A.E.M. van der Velden, prof. dr. M.A.A.P. Willemsen
Copromotor(s)
dr. W. Kuijer-Siebelink, dr. E.H.A.J. Coolen
Locatie
Aula

Medische vervolgopleidingen moeten continu inspelen op veranderingen in het zorglandschap om artsen optimaal voor te bereiden op de patiëntenzorg van de toekomst. De toenemende zorgcomplexiteit vereist effectieve samenwerking tussen verschillende specialismen. Dit onderzoek over het leren over grenzen van specialismen toonde dat de dagelijkse zorg veel leerkansen biedt, maar deze blijven onderbenut door een complex samenspel van factoren, gerelateerd aan de lerende, interpersoonlijke relaties, en de opleiding en werkplek. Het onderzoek biedt aanknopingspunten om zowel de stuurkracht van lerenden te vergroten als de werkplek te verbeteren, om het leren samenwerken te bevorderen. Artsen moeten continu reflecteren en investeren in hun professionele ontwikkeling voor hoogwaardige patiëntenzorg. We onderzochten hoe selectie-assessments kunnen worden ingezet om professionele ontwikkeling van artsen te stimuleren. Het onderzoek toonde dat het leerpotentieel overschaduwd werd door hun focus op selectie, maar dat meer aandacht voor het leren, bijvoorbeeld via professionele coaching, helpt om het potentieel beter te benutten.

Lara Teheux behaalde in 2018 haar artsexamen aan de Radboud Universiteit en werkte daarna als arts-assistent bij de afdeling kindergeneeskunde in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. In 2019 startte zij met haar promotieonderzoek over de medische vervolgopleidingen in het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis, in combinatie met een deeltijdaanstelling als Arts Klinisch Onderwijs. In juli 2024 start zij met de vervolgopleiding tot kinderarts.