Ontwerp, synthese & toepassingen van luminescente en click-to-release substraten

vrijdag 26 april 2024, 10:30
Promovendus
D. Sondag
Promotor(s)
prof. dr. F.P.J.T. Rutjes
Copromotor(s)
dr. T.J. Boltje
Locatie
Aula

Het fascinerende fenomeen bioluminescentie, zoals zich dat voordoet bij vuurvliegjes, ontstaat door een geavanceerde enzymatische reactie met luciferine en luciferase waarbij licht wordt geproduceerd. Het doel ervan is mogelijk roofdieren af te schrikken. Dit fenomeen is niet alleen intrigerend, maar heeft ook uitgebreide wetenschappelijke toepassingen, waaronder activity-based testen. Dit onderzoek draagt bij aan de synthese van nieuwe luminofoor gekooide peptidebibliotheken en klikmoleculen, die de weg kunnen bereiden voor nieuwe ontwikkelingen in beeldvorming en geneesmiddelafgifte.

Daan Sondag behaalde in 2019 cum laude zijn masterdiploma Molecular Chemistry. Hij startte zijn promotieonderzoek in 2019 bij het Institute for Molecules and Materials (IMM) aan de Radboud Universiteit, onder begeleiding van prof. dr. Floris Rutjes en dr. Thomas Boltje, en werkte samen met Enzyre BV aan onderzoek naar luminescente en click-to-release substraten.